CE-märkning

Är tillverkaren av en maskin/anläggning skyldig att förse sina kunder med riskbedömningen?

Enligt maskindirektivet 2006/42/EG är varje maskin- eller anläggningstillverkare skyldig att upprätta en riskbedömning enligt bilagan i maskindirektivet. Riskbedömningen ingår i de mekaniska underlagen för varje maskin/anläggning, precis som för ofullständiga maskiner enligt maskindirektivet. De tekniska underlagen måste i allmänhet finnas hos tillverkaren för att på begäran snabbt kunna uppvisas för en ansvarig myndighet.


Riskbedömningen ingår dock inte i leveransomfattningen av den tekniska dokumentationen från maskintillverkaren. En överenskommelse om leveransen av riskbedömningen kan och ska göras i form av ett avtal.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?