Styrningar

PLC-styrningar och I/O-system

Hur kan ett PSSuniveral-styrsystem bytas ut mot ett annat styrsystem?

När ett PSSuniversal-styrsystem byts ut behöver du inte namnge enheten på nytt via projekteringsprogramvaran PAS4000. Uppgifterna om enhetsnamn och enhetsprojektet i det befintliga PSSu-systemet kan överföras till den nya enheten genom att det befintliga utbytesdataminnet med namnuppgifterna och enhetsprojektet återanvänds för den nya enheten.

Förutsättningar:
Det utbytta PSSu-systemet måste ha fabriksinställningarna kvar, annars måste en återställning till ursprungsläget göras för PSSu-systemet.
Tillvägagångssätt:

 

 1. Ställ det befintliga PSSu-systemet i STOP-läge och dra ut kontakten för matningsspänningen.
 2. Demontera det befintliga PSSu-systemet.
 3. Ta loss utbytesdataminnet från det befintliga PSSu-systemets huvudmodul och anslut det till den nya enheten.
 4. Montera den nya enheten.
 5. Sätt in kontakten för spänningsmatningen i den nya enheten.
 6. Utför följande steg för att överföra uppgifterna om enhetsnamn och enhetsprojektet:
  • Håll Reset-knappen på den nya enhetens huvudmodul intryckt i mer än 5 sekunder.
  • Medveten åtgärd från operatören för att namnge enheten:
  • Släpp Reset-knappen – Tryck in Reset-knappen – Släpp Reset-knappen
  • Operatörens medvetna åtgärd måste utföras inom 10 sekunder, annars avbryts överföringen.
  • När namnuppgifterna och enhetsprojektet har överförts startas det utbytta PSSu-systemet om och beter sig som vid ett nystarts-/rebootkommando.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?