Kunskap om maskinsäkerhet

De ständiga tekniska framstegen och de allt effektivare tillverknings- och automationskoncepten medför högre krav på intelligenta säkerhetslösningar. Allt komplexare produkter och ändringar av standarder och lagar kräver ett kontinuerligt utbyte av kunskap. Under Fackkunskap får du värdefull know-how om automation, standarder, lagar och maskinsäkerhet.

Standarder, direktiv och lagar

Standarder, direktiv och lagar om maskinsäkerhet

Allt från grundläggande standarder till produktspecifika standarder och internationella föreskrifter: Vi ger dig omfattande information om gällande lagar och säkerhetsrelevanta standarder inom området maskinsäkerhet.

Standarder, direktiv och lagar

Säkerhetskompendium – standardverket för funktionssäkerhet

Säkerhetskompendiet hjälper dig att hantera standarder och riktlinjer. Det riktar sig till alla inom maskin- och anläggningskonstruktion som ägnar sig åt funktionssäkerhet och närliggande områden. Nu finns den femte upplagan av säkerhetskompendiet.

Du hittar information om:

 • produktansvar, inklusive produktansvarslagen
 • Standarder, riktlinjer och lagar
  – bl.a. om CE-märkning,
  – standarder för användning av industrirobotar,
  – säkert samarbete mellan människa och robotar (MRI)
  – säker programmering enligt EN ISO 13849-1
 • skyddsanordningar enligt maskindirektivet och tillhörande standarder
 • säker styrteknik och säkerhet med Industri 4.0, säker kommunikation, säker rörelsestyrning
 • mekanisk, pneumatisk och hydraulisk konstruktion

 

 

Kontaktperson

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk