Sverige | svenska

Utbildnings- och studiesystem

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES är modulära utbildnings- och studiesystem med moderna och industriella komponenter för praktisk undervisning inom elteknik. PES består av olika säkerhets- och automationsfunktioner som finns på ett överskådligt manöverfält.

Med hjälp av studiesystemen kan blivande eltekniker programmera styrningar eller utforma säkerhetsfunktioner för maskiner och anläggningar på ett verklighetstroget sätt.

Optimalt studiesystem för utbildning inom säker automation

Studiesystemen är ett perfekt hjälpmedel för utbildning av praktikanter, lärlingar och studenter med maximalt fokus på praktiskt arbete. Systemen kan även användas för yrkesutbildning för vuxna.

Utbildnings- och studiesystemet förmedlar:

  • hur maskindirektivet 2006/42/EG ska omsättas och
  • vilka krav som ställs på säkerhetsfunktioner på maskiner och anläggningar enligt DIN EN ISO 13849-1.
Modulära utbildnings- och studiesystem

Pilz Education Systems PES är ett perfekt undervisningsstöd på skolor och universitet

  • Simuleringsmoduler för praktisk undervisning inom maskin- och anläggningskonstruktion
  • Idrifttagning och konfigurering av säkerhets- och automationsfunktioner för maskiner i systemet
  • Kan användas i både laboratorier och undervisningslokaler
  • Modulär expansion och enkelt utbyte av enskilda komponenter
  • Inkluderar: Övningsuppgifter, teknisk dokumentation och bakgrundsinformation (engelska och tyska)

För en fullständig simulering av en maskin krävs moduler för sensorteknik, logik och ställdonsteknik. För varje manöverfält finns flera expansionsmoduler.

Information om vilka expansionsmoduler som finns för manöverfälten hittar du vid respektive manöverfält.

Vårt produktutbud:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk