Sverige | svenska

Kollaborativa robotar – Ett säkert människa-robotsamarbete

Målsättning

Desto närmare människan och maskinen kan arbeta tillsammans, desto effektivare blir arbetsmetoderna. En ny typ av robotar - så kallade kollaborativa robotar – tillåter att människor och robotar samtidigt delar samma arbetsutrymme, utan att använda sig av ett skyddsstängsel. Denna typ av samarbete kräver helt nya tekniker och lösningar. Vilka villkor måste uppfyllas för att säkerställa ett olycksfritt samspel mellan människa och maskin? Hur utförs bedömningen av CE-märkningens överensstämmelse? Vi kommer att visa dig vad du behöver ta hänsyn till när du analyserar en HRC-applikation (human-robot collaboration) och vilka åtgärder du behöver genomföra.

Innehåll

 • Grundläggande aspekter av robotsäkerhet
 • Säkerhetslösningar som överensstämmer med standarder som EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066
 • Riskbedömningar och skyddsanordningar för robotar och robotapplikationer
 • Genomförande av riskbedömningar utifrån en demonstrationsapplikation
 • Identifiering av mätpunkter och positionering av sensorer
 • Kollisionsmätning enligt gränsvärden i ISO/TS 15066

Målgrupp

 • Konstruktionschefer, Tekniska chefer
 • Konstruktörer, mekanik, elektronik
 • Systemintegratörer av robotar
 • Säkerhetsansvariga
 • Projektingenjörer hos slutanvändare

Dina fördelar

 • Öka effektiviteten i arbetsprocesserna genom att implementera ett säkert människa-robot samarbete
 • Lär dig mer om tillämpningen av relevanta standarder för dina projekt
 • Optimera dina kunskaper om förfarandet som skall följas som en del av riskbedömningen av robotapplikationen
 • Utnyttja fördelarna med en praktiskt inriktad utbildning

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900119
Längd 1 dag
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:00
Maximalt antal deltagare 20 personer
Pris SEK 7 125 per person
Mer information
Datum och anmälan
12 dec. 2018

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900219
Längd 1 dag
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk