Sverige | svenska

Riskbedömning Workshop

Målsättning

Målet med detta seminarium är att ge omfattande kunskap och färdigheter, som krävs för att utföra en riskbedömning på maskiner i enlighet med EN ISO 12100. Riskbedömningen är en grundläggande del i maskinsäkerhet och den är det första steget mot överensstämmelse med lagstiftning (Maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder. Denna workshop guidar deltagarna igenom riskbedömningsprocessen för maskiner med hjälp av bilder och videor. Således är workshopen alltid interaktiv och praktiskt inriktad. Målet är att identifiera riskkällor och utföra en riskuppskattning (allvarlighet och sannolikhet för att skada skall inträffa). Detta seminarium tar också upp lämpliga riskreduceringsåtgärder och fastställande av kvarvarande risk.

Innehåll

 • Direktiv och standarder för riskbedömning
 • Användning av diverse riskbedömningsmetoder
  • HRN
  • Riskmatris
  • Riskgraf
 • Riskreducering och kvarvarande risker
 • Praktiska exempel i form av workshops
 • Riskreduceringsåtgärder
 • Mekaniska riskreduceringsåtgärder i detalj
  • Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden, enl. EN ISO 13857
  • Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter, enl. EN ISO 13855
  • Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, enl. 14120
  • Förreglingsanordningar för skydd – Principer för konstruktion och val, enl. EN ISO 14119

Målgrupp

 • Tillverkare och slutförbrukare
 • Ansvariga för standarder
 • Maskinkonstruktörer
 • Konstruktörer inom styrteknik
 • Tekniska chefer
 • Ansvariga för hälsa och säkerhet (Arbetsmiljöansvariga)
 • Tekniska inköpare
 • Ansvariga för uppgradering och underhåll av maskiner och anläggningar
 • Medarbetare i konstruktions-, utvecklings-, produktions- och kvalitetsavdelningar

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900151
Längd Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information Kursmaterial kommer att tillhandahållas på engelska
Datum och registrering
På begäran

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900251
Längd Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information Kursmaterial kommer att tillhandahållas på engelska
Datum och registrering
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk