Sverige | svenska

Workshop ”Riskbedömning”

Målsättning

Workshopen kommer att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att utföra riskbedömning av maskiner, enligt EN ISO 12100. Riskbedömningen är nödvändig och av grundläggande betydelse inom maskinsäkerhet och är ett första steg mot att uppfylla kravet på överensstämmelse enligt lagstadgade bestämmelser (maskindirektivet 2006/42 / EG) och standarder. Denna workshop guidar deltagarna genom riskbedömningsprocessen för maskiner, med hjälp av både bilder och interaktiva filmer. Målsättningen är att göra det möjligt för deltagarna att identifiera farorna och bedöma riskerna (allvarlighetsgrad och sannolikheten för förekomst). Förutom att bedöma riskerna, genomgås metoder för riskreducering.

Innehåll

 • Direktiv och standarder för riskbedömning
 • Användning av olika metoder för riskbedömning
 • Hazard Rating Number (scoresystem)
 • Riskmatris
 • Skyddsåtgärder
 • Riskreducering och kvarstående risker
 • Beprövade åtgärder för riskbedömning
 • Praktiska exempel

Målgrupp

 • Tillverkare och ägare av maskiner
 • Ansvariga för standarder
 • Maskinkonstruktörer
 • Konstruktörer av anläggningar och styrsystem
 • Teknikchefer
 • Ansvariga för hälsa och säkerhet (H&S Managers)
 • Tekniska inköpare (i synnerhet av maskiner och industrianläggningar)
 • Ansvariga för uppgradering och underhåll av maskiner och anläggningar
 • Anställda inom design, utveckling, produktion och kvalitetsavdelningar

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900151
Längd Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information Kursmaterial kommer att tillhandahållas på engelska
Datum och registrering
På begäran

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900251
Längd Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information Kursmaterial kommer att tillhandahållas på engelska
Datum och registrering
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk