Sverige | svenska

LOTO: Lock Out Tag Out

Målsättning

Målsättningen med detta seminarium är att ge deltagarna en fördjupad förståelse för kraven på och tillämpningen av Lock Out Tag Out, det vill säga säkerhetsrelaterad låsning och förregling av olika energikällor. Detta förlopp används särskilt inom maskinsäkerhet för att säkerställa energilösa maskiner när detta krävs.
Detta seminarium omfattar både de rättsliga kraven, praktiska exempel samt genomförandeprocessen. En detaljerad sammanfattning ges av specifika metoder och processer för att skydda personalen mot oväntade maskinrörelser vid idrifttagning och i synnerhet under ordinarie underhållsarbete på anläggningar och maskiner.

Innehåll

 • Säkerhetsföreskrifter och säkerhetskrav för  maskiner och anläggningar
 • Olika former av energikällor
 • Oväntad start
 • LOTO-processer:
  • Överblick över LOTO-processer och dess krav
  • Ansvarsområden
  • Metoder, dokument och nödvändig märkning av de låsta systemen
  • Korrekt implementering med hjälp av praktiska exempel
 • LOTO- tillvägagångssätt, utvecklingsprocesser, verktyg

Målgrupp

 • Produktionschefer
 • Konstruktionschefer
 • Konstruktörer för anläggnings- och styrsystemskonstruktion
 • Teknisk personal, framför allt underhållspersonal
 • Arbetsmiljöansvarig och specialister som deltar i arbetet att bedöma och utvärdera arbetsplatser

Dina fördelar

 • Omfattande kunskapsöverföring för låg kostnad vid utveckling, genomförande och underhåll av maskiner
 • Omfattar alla aspekter för avlastning av riskfyllda energier
 • Bevara tryggheten för dina anställda och skydda din utrustning
 • Dra nytta av återkommande processer i genomförandet av LOTO för all utrustning
 • Utnyttja fördelarna med våra praktiska LOTO-riktlinjer

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900182
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och anmälan
13 dec. 2018

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900282
Längd 1 dag
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk