Sverige | svenska

LOTO: Lock Out Tag Out

Säkerhetsrelaterad låsning och förregling

Målsättning

Målsättningen med detta seminarium är att ge deltagarna en fördjupad förståelse för kraven på och tillämpningen av Lock Out Tag Out, det vill säga säkerhetsrelaterad låsning och förregling av olika energikällor. Detta gäller särskilt med avseende på säkerheten för maskiner. Detta seminarium omfattar både de rättsliga kraven, praktiska exempel samt genomförandeprocessen.

Innehåll

Vid seminariet "LOTO: Lock Out Tag Out presenteras en detaljerad genomgång av de specifika metoder och processer som finns för att skydda personalen mot oavsiktliga urladdningar av elektrisk energi under drift och i synnerhet vid regelbundna underhållsarbeten på maskiner och anläggningar.

 • Säkerhetsföreskrifter och säkerhetskrav för maskiner och anläggningar
 • Olika former av energikällor
 • Oavsiktlig start
 • LOTO-processer:
  • Överblick över LOTO-processer och dess krav
  • Ansvarsområden
  • De viktigaste metoderna, dokumentation och nödvändig märkning i upplåsta system
  • Korrekt implementering med hjälp av praktiska exempel
  • LOTO-metoder
  • LOTO-processer
  • LOTO-verktyg

Målgrupp

 • Teknisk personal, framför allt underhållspersonal
 • Servicepersonal, som ansvarar för säkerhet
 • Konstruktörer, elingenjörer och produktionsansvarig

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900182
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information Kursmaterial kommer att tillhandahållas på engelska
Datum och registrering
5 okt. 2017

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900282
Längd Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information Kursmaterial kommer att tillhandahållas på engelska
Datum och registrering
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk