Sverige | svenska

CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Målsättning

I samarbete med TÜV Nord har Pilz satt ihop ett utbildningsprogram, som ger dig en samlad kompetens i hanteringen av maskiner och anläggningar. Du får en heltäckande kunskap, från riskbedömningen, och framtagning av säkerhetskoncept, till korrekt "marknadsföring" av maskiner och anläggningar.

Innehåll

Modul 1: Introduktion till säkerhet

 • Bakgrund till säkerhet
 • Varför ska maskiner vara säkra?
 • Introduktion till gällande säkerhetsföreskrifter
 • Befogenheter och ansvarsområden
 • Introduktion till ledningssystem för säkerhet

Modul 2: Krav på maskinsäkerhet

 • Lagstiftning gällande konstruktion, tillverkning och underhåll av maskiner och arbetsutrustning
 • Överensstämmelsekrav och förfaranden för marknadsföring och driftsättning av maskiner
 • Arbetsutrustning och arbetsplatsföreskrifter
 • Beaktandet av hälsa och säkerhet på arbetsplats med maskiner, bland annat ergonomi, buller, vibrationer och kemiska ämnen

Modul 3: Riskbedömning

 • Riskbedömning enligt internationell standard ISO 12100 och användning av den samme
 • Introduktion till riskreducering efter avslutad riskbedömning
 • Metoder för riskbedömning utifrån konkreta exempel
 • Utförande av riskbedömning steg-för-steg.
 • Användning av andra relevanta maskinstandarder i riskbedömningen
 • Kort översikt över riskreducering efter avslutad riskbedömning
 • Praktisk workshop på riskbedömning utifrån färdiga exempel

Modul 4: Mekaniska skyddsanordningar

 • Internationella standardiseringskrav för mekaniska skydd
 • Skyddsanordningar, definitioner, typer och användningsområden
 • Beräkning av säkerhetsavstånd I förhållande till ISO 13857

Säkerhetskomponenter och teknologier

 • Översikt över säkerhetskomponenter, krav och tillämpning
 • Specifikation och tillämpning, fördelar och nackdelar (t.ex. skyddshuvar/-kåpor, förreglingsanordningar, ljusridåer, manöverdon för nödstopp)
 • Säkerhetsrelevant användning av styrsystem

Elektrisk säkerhet

 • Detalierad genomgång av den intrernationella standarden IEC 60204-1: Maskinsäkerhet – Elektriskt material på maskiner
 • Genomgång av den elektriska konstruktionen – från anslutning till korrekt verifiering
 • Säker användning och underhåll av elektriskt drivna maskiner

Modul 5: Funktionell säkerhet för styrsystem

 • Detaljerad genomgång av kraven i standarden ISO 13849
 • Specifikation, design och validering av styrsystem för funktionell säkerhet
 • Beräkning av Performance Level (PL) och Safety Integrity Level (SIL) relaterat till säkerhetsfunktionerna
 • Val av arkitektur från konkreta exempel på tillämpningen av kategorierna
 • Mjukvarans livscykel: Krav och användning
 • Verifierings- och valideringstekniker
 • Introduktion till standarden IEC 62061
 • Praktiska övningar i PL- och SIL-valideringar

Funktionell säkerhet för hydrauliska och pneumatiska system

 • Kraven enligt standarden ISO 4413 (Hydraulik) och ISO 4414 (Pneumatik)
 • Nödvändiga åtgärder för säker användning av hydrauliska- och pneumatiska system
 • Särskilda förhållanden för hydrauliska- och pneumatiska komponenter
 • Konstruktion av säkerhetsrelevanta delar för hydrauliska- och pneumatiska system i enlighet med standarden ISO 13849-1
 • Praktiska övningar på hydrauliska- och pneumatiska säkerhetssystem

Målgrupp

 • Mekaniska konstruktörer/Elkonstruktörer/PLC programmerare
 • Tekniker inom styr- och maskinteknik
 • Systemintegratörer
 • Maskintillverkare
 • Projekt-och säkerhetsingenjörer inom automationstekniksområdet
 • Ansvariga inom arbetarskyddsområdet för internationella verksamheter (HSE)

Observera

Hela utbildningen, samt slutprovet, hålls på engelska.

Kursen avslutas med ett slutprov med flervalsfrågor, där du måste visa att du har förstått innehållet i de fem utbildningsmodulerna. När du har klarat slutprovet, tilldelas du ett internationellt erkänt certifikat från TÜV Nord och har rätt att använda dig av titeln CMSE® Certified Machinery Safety Expert. Mer detaljerad information och villkor för deltagande hittar du på CMSE's hemsida: www.cmse.com

Dina fördelar

 • Stärk både ditt företags position i branschen och din egen personliga karriär med hjälp av den internationellt erkända certifiering från TÜV Nord
 • Uppnå en viktig konkurrensfördel inom er bransch
 • Öka din kompetens genom praktisk kunskap som förmedlas av erfarna experter
 • Bli en officiell maskinsäkerhetsexpert på ditt företag