Sverige | svenska

Säkerhetskrav på styrsystem

Målsättning

Att använda standarder rätt är ett viktigt bidrag till att maskiner konstrueras på ett säkert sätt.

De två standarderna, EN ISO 13849-1 och EN 62061, visar hur parametrar som arkitektur, feldetekteringsförmåga, medeltid till farlig felfunktion m.fl. bestämmer säkerheten hos våra maskiner när det gäller val av Safety Integrity Level (SIL) och Performance Level (PL). Dessa parametrar kräver beräkningar som har stor inverkan på konstruktörers arbete med maskinens säkerhetsrelaterade delar av styrsystemet.

Under dagen åskådliggörs tillämpning i standarderna, med huvudvikt på EN ISO 13849-1. Konsekvensen för maskiners och anläggningars konstruktion blir belyst med hjälp av praktiska exempel. Du lär dig använda standarderna på rätt sätt och kraven för att konstruera säkra styrsystem.

Mjukvaruverktyget PAScal används i praktiska exempel för att beräkna beräkna Safety Integrity Level (SIL) och Performance Level (PL). En demoversion av mjukvaruverktyget delas ut till kursdeltagarna.

Dagordning/Innehåll

  • Användning av standarderna åskådliggörs
  • Konsekvensen för maskiners och anläggningars konstruktion blir belyst med hjälp av praktiska exempel
  • Mjukvaruverktyget PAScal används i exempel för att beräkna Safety Integrity Level (SIL) och Performance Level (PL)
  • Exempel på användningsområden för olika säkerhetsnivåer
  • Kort introduktion till SIL och EN 62061

Målgrupp

  • Konstruktörer
  • Konsulter

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Luleå

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Södertälje

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Värnamo

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Borlänge

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Kiruna

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Karlskrona

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Gävle

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Helsingborg

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering
12 okt. 2017

Östersund

Beställningsnummer DK900145
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering
7 dec. 2017

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900245
Längd 1 dag
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och registrering
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk