Sverige | svenska

Maskindirektiv / CE-märkning

Målsättning

Under den här kursen ges en genomgång av Maskindirektivet 2006/42/EG och dess användningsområden. Dessutom förmedlas de grundläggande principerna och det praktiska tillvägagångssättet vid en CE-märkning.

Med hjälp av konkreta exempel visas vilka delar av maskindirektivet och de europeiska standarderna som man måste känna till, samt vilka konsekvenserna kan bli om man inte känner till dem. Kursdeltagaren får tips om hur man kan optimera och reducera kostnaderna genom att effektivisera arbetsprocessen.

Dagordning/Innehåll

 • Maskindirektivet, innehåll och översikt
 • Genomgång av bilagor
 • Harmoniserade standarder
 • Teknisk tillverkningsdokumentation
 • Bruksanvisning
 • EG-typkontroll
 • Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin
 • EG-Försäkran om överensstämmelseen
 • CE–märkningen
 • Praktiska exempel

Målgrupp

 • Tillverkare och ägare av maskiner
 • Maskinleverantörer
 • Medarbetare inom konstruktion, utveckling, produktion och kvalitetsavdelningar
 • Maskinbyggare och -ombyggare
 • Säkerhetsrepresentanter
 • Inköpare
 • Konsulter

Luleå

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Södertälje

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Värnamo

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Borlänge

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Kiruna

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Karlskrona

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Gävle

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering

Helsingborg

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering
10 okt. 2017

Östersund

Beställningsnummer DK900141
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Mer information
Datum och registrering
5 dec. 2017

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900241
Längd 1 dag
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och registrering
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk