Sverige | svenska

Robotsäkerhet

Målsättning

På detta seminarie får deltagarna en förståelse för kraven till grundläggande robotsäkerhet.

Seminariet innehåller bl.a. bedömning av risker i samband med användning av robotsystem. I robotsystem är det andra risker som uppstår jämfört med traditionella maskiner, därför skall dessa maskiner bedömmas olika. Dessutom skall säkerhetsaspekten beaktas i anslutning till större tillgänglighet och produktivitet. På detta seminarium får deltagarna en introduktion till de grundläggande principer för elektrisk säkerhet på maskiner och anläggningar. Kraven i standarden EN60204-1 vidrörande elektrisk säkerhet på maskin genomgås.

Dagordning/Innehåll

 • Praktisk användning av robotstandarden EN ISO 10218
 • Relevanta standarder när det gäller integration av säkerheten i robotceller
 • Riskbedömning av robotceller
 • Principer för skydd och säkerhetsteknik vid användning av robotar
 • Säker åtkomst till robotcellen
 • Kontroll av farliga energikällor i robotceller
 • Allmänna säkerhetsmässiga fel i samband med integrering av robotceller
 • Typiska åtgärder för att minska risker

Målgrupp

 • Teknisk personal som är ansvarig för att säkerheten uppnås i robotsystem, detta innefattar maskinkonstruktörer
 • Integratörer av robotsystem
 • Servicepersonal
 • Ansvarig för säkerhet och hälsa (H&S Managers)
 • Projektingenjörer på produktion

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900183
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 4 850 per person
Mer information
Datum och registrering

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900283
Längd 1 dag
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och registrering
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk