Sverige | svenska

Robotsäkerhet

Målsättning

På detta seminarium får deltagarna en förståelse för kraven till grundläggande robotsäkerhet i enlighet med EN ISO 10218.
Seminariet innehåller bl.a. bedömning av särskilda risker i samband med användning av robotar, eftersom riskerna här är annorlunda jämfört med traditionella maskiner. De typiska åtgärderna för riskreducering och användningen av olika säkerhetsstrategier tas också upp. Dessutom förklaras hur hög tillgänglighet och produktivitet garanteras samtidigt som hänsyn tas till säkerhetskraven.
En kort introduktion ges även till HRC applikationer (human-robot collaboration)

Innehåll

 • Relevanta standarder när det gäller integration av säkerheten i robotceller
 • Praktisk användning av robotstandarden EN ISO 10218
 • Riskbedömning av robotceller
 • Principer för val av skydd och skyddsanordningar för användning i robotapplikationer
 • Säker åtkomst till robotcellen
 • Kontroll av riskfyllda energikällor i robotceller
 • Vanliga åtgärder för att reducera risker
 • Introduktion till HRC applikationer (human-robot collaboration)

Målgrupp

 • Teknisk personal som är ansvarig för att säkerheten uppnås i robotapplikationer, detta innefattar maskinkonstruktörer
 • Systemintegratörer av robotar
 • Underhållspersonal
 • Konstruktörer för anläggnings- och styrsystemskonstruktion
 • Säkerhetsansvarig och specialister som deltar i arbetet att bedöma och utvärdera arbetsplatser
 • Projektingenjörer hos producerande enheter

Dina fördelar

 • Tillämpning och korrekt genomförande av relevanta standarder, direktiv och strategier
 • Minska komplexiteten i säkerhetslösningar för att öka produktiviteten
 • Ta hänsyn till eventuella risker redan från konstruktionsfasen och prioritera därefter
 • Utvärdera dina egna befintliga anläggningar när det kommer till robotsäkerhet

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900183
Längd 1 dag
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20 personer
Pris SEK 4 850 per person
Mer information
Datum och anmälan
11 dec. 2018

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900283
Längd 1 dag
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk