Sverige | svenska

Maskinsäkerhetsexpert

Omfattning

Maskiner och anläggningar blir allt mer komplexa, men de ska samtidigt vara enkla att använda.  Maskinsäkerhet får i samband med detta allt större betydelse.

Säkerhetstekniska standarder och direktiv är på grund av sin komplexitet och ständiga förändringar svåra att styra. Dessutom utvecklas tekniken som används snabbt.

Ledningen har ansvaret för att gällande säkerhetskrav tillämpas i företaget och gör dessutom en viktig insats för att höja företagsvärdet.

Bli maskinsäkerhetsexpert tillsammans med oss!

Pilz har sammanställt en seminarieserie som ger dig omfattande kompetens inom maskin- och anläggningssäkerhet. Du lär dig mycket om allt från riskbedömning till utarbetande av säkerhetskoncept och korrekt driftsättning av maskiner och anläggningar.

Säkerhet redan från start

Få den kunskap som krävs för att minska/reducera risker och för att säkra ekonomisk framgång. Viktiga tips från erfarna specialister hjälper dig att omvandla teori till praktik.

Som expert inom maskinsäkerhet har du den kunskap som krävs för att kunna hantera en maskins livscykel från design via ombyggnad till att maskinerna tas ur drift.

Expert på maskinsäkerhet på bara tre dagar

Delta i vår tredagarskurs, där du får lära dig allt inom ämnet maskinsäkerhet. Eller plocka den/de dagar du är mest intresserad av.

Dag 1

Maskindirektivet / CE-märkning

Målsättning

Under den här dagen ges en genomgång av Maskindirektivet 2006/42/EG och dess tillämpningsområden. Dessutom förmedlas de grundläggande principerna och det praktiska tillvägagångssättet vid en CE-märkning. Målet med detta seminarium är att kursdeltagarna skall skaffa sig en god kunskap om Maskindirektivet och de krav kring CE-märkning av maskiner som finns.
Med hjälp av konkreta exempel visas vilka delar av maskindirektivet och de europeiska standarderna man måste känna till, samt vilka konsekvenserna kan bli om man inte känner till dem. Kursdeltagaren får tips om hur man kan optimera och reducera kostnaderna genom att effektivisera arbetsprocessen.

Innehåll

 • Maskindirektivet 2006/42/EG, tillämpningsområden och krav
 • Grundläggande hälso- och säkerhetskrav
 • Harmoniserade standarder under Maskindirektivet
 • Europeiska lagstiftningar för maskiner
 • Processen och procedurer för CE-märkning av maskiner
 • Ansvarsområden inom ramarna för maskinens livscykel
 • Krav för administration och dokumentation, t.ex. EG-försäkran om överensstämmelse, teknisk tillverkningsdokumentation och CE-märkningsskylt

Dag 2

Riskbedömning Workshop

Målsättning

Målet med detta seminarium är att ge omfattande kunskap och färdigheter, som krävs för att utföra en riskbedömning på maskiner i enlighet med EN ISO 12100. Riskbedömningen är en grundläggande del i maskinsäkerhet och den är det första steget mot överensstämmelse med lagstiftning (Maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder. Denna workshop guidar deltagarna igenom riskbedömningsprocessen för maskiner med hjälp av bilder och videor. Således är workshopen alltid interaktiv och praktiskt inriktad. Målet är att identifiera riskkällor och utföra en riskuppskattning (allvarlighet och sannolikhet för att skada skall inträffa). Detta seminarium tar också upp lämpliga riskreduceringsåtgärder och fastställande av kvarvarande risk.

Innehåll

 • Direktiv och standarder för riskbedömning
 • Användning av diverse riskbedömningsmetoder
  • HRN
  • Riskmatris
  • Riskgraf
 • Riskreducering och kvarvarande risker
 • Praktiska exempel i form av workshops
 • Riskreduceringsåtgärder
 • Mekaniska riskreduceringsåtgärder i detalj
  • Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden, enl. EN ISO 13857
  • Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter, enl. EN ISO 13855
  • Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, enl. 14120
  • Förreglingsanordningar för skydd – Principer för konstruktion och val, enl. EN ISO 14119

Dag 3

Säkerhetskrav på styrsystem

Målsättning

Att använda standarder rätt är ett viktigt bidrag till att maskiner konstrueras på ett säkert sätt. Målet med detta seminarium är att introducera kursdeltagarna till standarden EN ISO 13849-1 där de får bekanta sig med konstruktion och säkerhetskrav på styrsystem (Functional Safety). Utförande av beräkning av Performance Level (PL) med hjälp av praktiska exempel och övningar är en del av detta seminarium.

Innehåll

 • Standarden för säkerhetskrav på säkerhetsrelaterade delar av styrsystem, EN ISO 13849-1
 • Överordnade konstruktionsprinciper
 • Genomgång och val av arkitekturer
 • Beräkning av Performance Level (PL)
 • Genomgång av begrepp så som Systematiska fel, MTTFD, DC och CCF
 • Praktiska exempel och övningar
 • Användning av mjukvara så som PAScal
 • Validering enligt EN ISO 13849-2
 • Kort genomgång av standard EN 62061

Målgrupp

 • Konstruktörer inom mekaniska eller elektriska lösningar samt inom styr- och maskinteknik
 • Tekniker inom styrteknik
 • Systemintegratörer
 • Maskin- och anläggningsoperatörer
 • Arbetsmiljöansvariga

Gävle

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud max. 20 personer
Pris 13 780 per person
Mer information
Datum och registrering

Helsingborg

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud max. 20 personer
Pris 13 780 per person
Mer information
Datum och registrering

Östersund

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud max. 20 personer
Pris 13 780 per person
Mer information
Datum och registrering
5 dec. 2017 - 7 dec. 2017

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900500
Längd 3 dagar
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och registrering
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk