Sverige | svenska

Maskinsäkerhetsexpert

Objective

Maskiner och anläggningar blir allt mer komplexa, men de ska samtidigt vara enkla att använda. Maskinsäkerhet får i samband med detta allt större betydelse.

Säkerhetstekniska standarder och direktiv är på grund av sin komplexitet och ständiga förändringar svåra att styra. Dessutom utvecklas tekniken som används
snabbt.

Ledningen har ansvaret för att gällande säkerhetskrav tillämpas i företaget och gör dessutom en viktig insats för att höja företagsvärdet.

Bli maskinsäkerhetsexpert tillsammans med oss!

Pilz har sammanställt en seminarieserie som ger dig omfattande kompetens inom maskin- och anläggningssäkerhet. Du lär dig mycket om allt från riskbedömning till utarbetande av säkerhetskoncept och korrekt driftsättning av maskiner och anläggningar.

Säkerhet redan från start

Få den kunskap som krävs för att minska/reducera risker och för att säkra ekonomisk framgång. Viktiga tips från erfarna specialister hjälper dig att omvandla teori till praktik.

Som expert inom maskinsäkerhet har du den kunskap som krävs för att kunna hantera en maskins livscykel från design via ombyggnad till att maskinerna tas ur drift.

Expert på maskinsäkerhet på bara tre dagar

Delta i vår tredagarskurs, där du får lära dig allt inom ämnet maskinsäkerhet. Eller plocka den/de dagar du är mest intresserad av.

Dagordning/Innehåll

Dag 1

Maskindirektiv / CE-märkning

Under den här dagen ges en genomgång av Maskindirektivet 2006/42/EG och dess användningsområden. Dessutom förmedlas de grundläggande principerna och det praktiska tillvägagångssättet vid en CE-märkning.

Med hjälp av konkreta exempel visas vilka delar av maskindirektivet och de europeiska standarderna man måste känna till, samt vilka konsekvenserna kan bli om man inte känner till dem. Kursdeltagaren får tips om hur man kan optimera och reducera kost-naderna genom att effektivisera arbetsprocessen.

 • Innehåll och översikt
 • Genomgång och procedurer
 • Grundläggande principer och det praktiska tillvägagångssättet vid CE-märkning av maskiner
 • Sammanbyggning av maskiner

Dag 2

Säker konstruktion / Riskbedömning

Att använda standarder på rätt sätt kan vara ett bra sätt att dels säkerställa att man följer rådande säkerhetskrav men även ett sätt att snabbt och enkelt hitta rätt information.

Vid konstruktion av maskiner talas det mycket om kraven på det säkra styrsystemet och hur dessa krav förtydligas i diverse stander. Detta är dock bara en del av skyddsfunktionen på maskinen, en minst lika stor del är hur man fysiskt konstuerar sin maskin med säkerheten i åtanke. Hur nära maskinen får ett staket stå? Hur beräknar jag avståndet från min robot till mitt ljusståleskydd? Hur skall jag placera min nödstoppsknapp? Allt detta finns beskrivet i standarder som EN ISO 13857 och EN ISO 13850. Att känna till vad som omnämns i standarderna och var man hittar det kan spara mycket tid vid konstuktionsfasen och är även ett sätt att försäkra sig om att man följer rådande lagstiftning.

På den här dagen tar vi upp säker mekanisk och elektrisk konstruktion. Vi förklarar hur man kan använda standarder som en informationsbank vid konstruktion av fasta och öppningsbara skyddsanordningar. Vi pratar även om den elektriska konstruktionen såsom hur ett nödstopp skall placeras, hur ett öppningsbart skydd får och inte får övervakas, hur ett tvåhandsdon skall vara utformat etc. Vi tar även upp riskbedömningen som en del av det mekaniska konstuktionsarbetet och håller en praktisk övning i hur en riskbedömning går till.

Säker mekanisk konstruktion

 • Säkerhetsavstånd för att hindra att händer, armar, ben och fötter når in i riskområden enligt EN ISO 13857
 • Placering av skyddsanordningar med beaktande av kroppsdelars rörelsehastighet enligt EN ISO 13855
 • Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

Säker elektrisk konstruktion

 • Grundläggande krav i EN 60204-1 (stoppkategorier) m.fl.
 • Utformning av nödstopp (EN ISO 13850)
 • Dörrövervakning enligt EN ISO 14119 (dörrar i serie)
 • Tvåhandsmanövrering
 • Säker hastighetsövervakning

Riskbedömning

 • Riskbedömning i praktiken enligt EN ISO 12100
 • Hela tillvägagångssättet gås igenom, från planering och utförande till kontroll av säkerhetsanordningar på en maskin (demonstrationsmodell). Dokumentation i form av arbetsdokument och checklistor utarbetas
 • Under aktiv medverkan från deltagarna genomförs en riskbedömning med riskutvärdering, och säkerhetskonceptet utarbetas

Dag 3

Säkerhetskrav på styrsystem

Att använda standarder rätt är ett viktigt bidrag till att maskiner konstrueras på ett säkert sätt.

Den kända standarden EN 954-1 för konstruktionen av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem, ersätts av EN 62061 och EN ISO 13849-1. De av EN 954-1 hittills kända kategorierna överförs därmed till SIL och Performance Level (PL). Dessa ändringar kräver ett helt nytt tillvägagångssätt vid konstruktionen, och har djupgående inverkan på konstruktörens arbete med pneumatiska, hydrauliska och elektriska styrsystem.

På den här dagen åskådliggörs viktiga ändringar och tillämpningar i standarderna, med huvudvikt på EN ISO 13849-1. Konsekvensen för maskiners och anläggningars konstruktion blir belyst med hjälp av praktiska exempel. Du lär dig välja och använda de nya standarderna på rätt sätt.

Mjukvaruverktyget PAScal används i praktiska exempel för att beräkna SIL och Performance Level (PL). En demoversion av mjukvaruverktyget delas ut till kursdeltagarna.

 • Viktiga förändringar och användningar i standarderna åskådliggörs
 •  Konsekvensen för maskiners och anläggningars konstruktion blir belyst med hjälp av praktiska exempel
 • Mjukvaruverktyget PAScal används i praktiska exempel för att beräkna Safety Integrity Level (SIL) och Performance Level (PL) genomgång och val av arkitektur för styrsystemet
 • Exempel på användningsområden för olika säkerhetskategorier
 • Kort introduktion till EN 62061

Målgrupp

 • Konstruktörer inom mekaniska eller elektriska lösningar samt inom styr- och maskinteknik
 • Tekniker inom styrteknik
 • Systemintegratörer
 • Maskin- och anläggningsoperatörer

Gävle

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud max. 20 personer
Pris 13 780 per person
Mer information
Datum och registrering
12 sep. 2017 - 14 sep. 2017

Helsingborg

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud max. 20 personer
Pris 13 780 per person
Mer information
Datum och registrering
10 okt. 2017 - 12 okt. 2017

Östersund

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.15
Maximalt antal ombud max. 20 personer
Pris 13 780 per person
Mer information
Datum och registrering
5 dec. 2017 - 7 dec. 2017

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900500
Längd 3 dagar
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och registrering
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk