Sverige | svenska

Maskinsäkerhetsexpert

Målsättning

Syftet med maskinsäkerhetsutbildningen är att utrusta deltagarna med omfattande kunskaper och färdigheter inom säkerhetskrav och skyddsåtgärder för anläggningar och maskiner. Deltagarna förvärvar fördjupade kunskaper i flera ämnen, allt ifrån riskbedömning till utveckling av säkerhetskoncept till en säker idrifttagning av maskiner och anläggningar.

Som expert inom maskinsäkerhet har du den nödvändiga kompetensen inom säkerhet för maskiner i dess hela livscykel från konstruktion till ombyggnad och avveckling.

Dag 1

Maskindirektivet / CE-märkning

Målsättning

Få reda på allt du behöver veta angående Maskindirektivet 2006/42/EC och kraven för CE-märkning av maskiner. Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet? Vad har tillverkarna och maskinanvändarna för ansvar? Den här kursen ger dig svaren på frågorna. Den täcker även motsvarande standarder som avser konstruktion, tillverkning och underhåll av maskiner som släpps ut på marknaden och används inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Kursen erbjuder en steg-för-steg illustration över vad som måste beaktas i CE-märkningsprocessen.

Innehåll

 • Omfattning och krav enligt Maskindirektivet 2006/42/EG
 • Grundläggande hälso- och säkerhetskrav
 • Harmoniserade standarder under Maskindirektivet 2006/42/EG
 • EU-lagstiftning gällande maskiner
 • Processen och förfarandena för CE-märkning av maskiner
 • Ansvar under maskinens livscykel
 • Administrations- och dokumentationskrav, så som försäkran om överensstämmelse, teknisk tillverkningsdokumentation och CE-märkning

Målgrupp

Teknisk personal som ansvarar för maskinens överensstämmelse inkluderar:

 • Konstruktionschefer
 • Konstruktörer
 • Automations-, El-, Underhålls- och projektingenjörer
 • Arbetsmiljöansvarig och skyddsombud
 • Produktionschef
 • Underhållspersonal
 • Ansvariga för uppgraderingar och underhåll av maskiner och anläggningar
 • Kontrollanter
 • Tekniska inköpare

Dag 2

Riskbedömning Workshop

Målsättning

Målet med detta seminarium är att tillhandahålla de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra riskbedömning på maskiner enligt EN ISO 12100, förklarade ur en praktisk synvinkel av våra experter.
Riskbedömning är en grundläggande del i maskinsäkerhet och det första steget mot överensstämmelse med lagstiftning (Maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder.
Kursen ”Riskbedömning Workshop” använder bilder och animeringar för att vägleda dig genom riskbedömningsprocessen på maskiner –således är den både interaktiv och praktiskt inriktad. Målet är att identifiera risker och utföra riskuppskattning (skadans allvarlighetsgrad och sannolikhet för att skada skall inträffa). Detta seminarium tar också upp lämpliga riskreduceringsåtgärder och fastställande av kvarvarande risk.

Innehåll

 • Direktiv och standarder för riskbedömning
 • Tillämpning av olika riskuppskattningsmetoder:
  • HRN
  • Riskmatris
  • Riskgraf
 • Riskreduceringsåtgärder
 • Riskreducering och kvarvarande risk
 • Praktiska övningar i form av workshops
 • Mekaniska riskreduceringsåtgärder i detalj:
  • Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden, enl. EN ISO 13857
  • Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter, enl. EN ISO 13855
  • Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, enl. 14120
  • Förreglingsanordningar för skydd – Principer för konstruktion och val, enl. EN ISO 14119

Målgrupp

 • Konstruktörer för anläggnings- och styrsystemskonstruktion
 • Automations-, El-, Underhålls- och Projektingenjörer
 • Konstruktionschefer
 • Tekniska chefer
 • Arbetsmiljöansvarig och specialister som deltar i arbetet att bedöma och utvärdera arbetsplatser
 • Tekniska inköpare
 • Ansvariga för uppgraderingar och underhåll av maskiner och anläggningar
 • Verkställande direktörer för maskinteknikföretag och styrsystemstillverkare

Dag 3

Säker konstruktion enligt ISO 13849

Målsättning

Syftet med utbildningen är att förmedla till deltagarna vilka förfaranden och standarder som är viktiga vid konstruktion och utvärdering av säkerhetsrelaterade styrsystem. Denna utbildning inriktar sig på hur ISO 13849 (standard för säkerhetsrelaterade styrsystem) tillämpas i automatisering och konstruktion av maskiner och anläggningar. Standarden EN/IEC 62061 presenteras också.

Innehåll

 • Säkerhetsföreskrifter och standarder (introduktion)
 • Standarder för säkerhetsrelaterade styrsystem
  • ISO 13849-1/2
  • IEC 62061
 • Detaljerad översikt över konstruktionsprinciperna för säkerhetsrelaterade styrsystem
 • Beräkning av Performance Level (PL) och Safety Integrity Level (SIL)
 • Praktiska exempel och övningar
 • Användning av mjukvaran PAScal Safety Calculator

Målgrupp

 • Automations-, El-, Underhålls- och Projektingenjörer
 • El-konstruktörer
 • Projektledare och säkerhetsexperter inom mekanisk konstruktion samt styr- och automationsteknik
 • Tekniska chefer

Sundsvall

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan

Kungsbacka

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
24 apr. 2018 - 26 apr. 2018
21 aug. 2018 - 23 aug. 2018

Kalmar

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan

Karlstad

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
6 mars 2018 - 8 mars 2018

Falun

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
20 mars 2018 - 22 mars 2018

Skellefteå

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
15 maj 2018 - 17 maj 2018

Norrköping

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
12 juni 2018 - 14 juni 2018

Luleå

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
11 sep. 2018 - 13 sep. 2018

Södertälje

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
9 okt. 2018 - 11 okt. 2018

Kristianstad

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
20 nov. 2018 - 22 nov. 2018

Örnsköldsvik

Beställningsnummer DK900400
Längd 3 dagar
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal ombud 20 personer
Pris SEK 14 195 per person
Mer information
Datum och anmälan
4 dec. 2018 - 6 dec. 2018

Inhouseutbildning

Beställningsnummer DK900500
Längd 3 dagar
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal ombud Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk