Sverige | svenska

Säkerhetsteknik i praktiken

Målsättning

På den här kursen ges en genomgång av hela tillvägagångssättet, från planering och genomförande till kontroll av säkerhetsanordningar på en maskin med hjälp av en demonstrationsmodell.
Under kursens lopp utarbetar varje deltagare sin egen dokumentation i form av arbetsdokument och checklistor.
Målet är att genom övningar och den utarbetade dokumentationen systematisera och förenkla säkringen av maskiner i praktiken.

Dagordning/Innehåll

Tillvägagångssätt

Under aktiv medverkan från deltagarna genomförs en riskbedömning med riskbedömning,och säkerhetskonceptet utarbetas.
Avslutningsvis genomförs produktval och inkörning av de olika säkerhetsfunktionerna. Slutligen testas det korrekta utförandet av de säkerhetstekniska relevanta funktionerna med hjälp av
kontroll och validering.

Gällande föreskrifter och aktuella standarder

 • Europeiska direktiv och nationell lagstiftning
 • Performance Level (PL) enligt EN ISO 13849-1
 • Säkerhetsmässigt korrekt design
 • Validering enligt EN ISO 13849-2
 • Framtida standarder

Riskbedömning enligt EN ISO 14121

 • Utarbetning av arbetsdokument
 • Fastställning av maskinens gränser
 • Identifiering av risker
 • Riskbedömning
 • Förhållningsregler för riskreducering

Omsättning i praktiken på demonstrationsmodellen

 • Utarbetning av arbetsdokument
 • Utformning av säkerhetskoncept
 • Användning av säkerhetsprinciper
 • Hantering av beprövade komponenter
 • Produktval och dokumentation

Kontroll och validering

 • Utarbetning av arbetsdokument
 • Olika analysmetoder
 • Feleliminering
 • Driftsättning och funktionstest
 • Praktiskt test och felsimulering
 • Dokumentation

Målgrupp

 

 • Tillverkare och ägare av maskiner
 • Konstruktörer
 • Konsulter
 • Servicepersonal
 • Säkerhetsrepresentanter

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 900 240
Längd 1 dag Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk