Sverige | svenska

PSS – Servicekurs

Målsättning

Kursen vänder sig först och främst till medarbetare inom områdena underhåll, installation och service. Deltagarna lär sig hantera de programmerbara säkerhetsstyrningarna PSS/SafetyBUS p. Deltagarna lär sig att självständigt förstå meddelandena från styrningarna, lokalisera och åtgärda fel i förtrådning samt driftsätta anläggningen med hjälp av programmeringsmjukvaran PSS WIN-PRO. Detta innebär att deltagarna utbildas i de många diagnostikmöjligheterna i styrsystemen genom praktiska uppgifter.

Dagordning/Innehåll

Alla ämnen behandlas utifrån intensiva och praktiska övningar med PSS-styrningarna. Med hjälp av en redan inkopplad PSS/SafetyBUS p med körklara användarprogram, dit säkerhetsrelevanta manöverdon har anslutits, simuleras användarspecifika fel så nära praxis som möjligt. Deltagarna ska med hjälp av diagnostikfunktionen på PSS:en upptäcka och lokalisera fel och åtgärda dessa.

  • Utformning av hårdvara och system
  • Struktur och hantering av programmeringsmjukvaran
  • Användning av felhistorik
  • Användning och hantering av diagnostikfunktionen
  • Lokalisering och identifiering av hårdvaru- och fel i förtrådning
  • Utbyte av ingångs- och utgångsmoduler (PSS 3000/3100)

Målgrupp

 

  • Servicepersonal
  • Elektriker

Förutsättning

 

  • Grundläggande kunskap om PLC-programmering
  • Erfarenhet av driftsättning och underhåll av anläggning med hjälp av en PLC

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 900 203
Längd 1 dagStart/slut: Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Mer information
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk