Sverige | svenska

Workshop om MRI-kollisionsmätsats för människa-robot-interaktion som uppfyller standarderna

Målsättning

I den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 definieras biomekaniska gränsvärden för alla kroppsregioner, som används som mått för ofarliga kollisioner. För applikationer med människa-robot-interaktion (MRI) som följer kraft-effekt-principen ska man under valideringsfasen kontrollera om gränsvärdena faktiskt följs med hjälp av en kollisionsmätning. Syftet med denna workshop är att lära sig att genomföra mätningar av kraft och tryck och att tolka mätresultaten. På så sätt blir du kvalificerad att genomföra kollisionsmätningar på egen hand.

Fortsättning

Innehåll

 • användning av MRI-kollisionsmätsatsen och dess funktioner
 • mätning av kraft och tryck
 • utvärdering och tolkning av mätresultat
 • mätmetod
 • identifiering av mätpunkter
 • positionering av sensorer – korrekt ditsättning av mätinstrumentet
 • fastställande av alternativa positioner
 • kollisionsmätning som uppfyller gränsvärdena i ISO/TS 15066

Målgrupper

 • elektriker
 • underhållstekniker
 • idrifttagare
 • konstruktörer
 • projekttekniker
 • programmerare
 • planerare
 • anläggningsskötare
 • systemintegrerare

Dina fördelar

 • Dra nytta av erfarenhet från mer än 3 000 MRI-mätningar.

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T000119
Längd 1 dag
Start: Kl. 09.00
Slut: Kl. 16.15
Maximalt antal deltagare 8
Pris SEK 5 850 per person
Ytterligare information Material är på engelska.
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk