Sverige | svenska

Workshop om MRI-kollisionsmätsats för människa-robot-interaktion som uppfyller standarderna

Beställningsnummer 1T000119 | Advanced | Internationell

Målsättning

I den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 definieras biomekaniska gränsvärden för alla kroppsregioner, som används som mått för ofarliga kollisioner. För applikationer med människa-robot-interaktion (MRI) som följer kraft-effekt-principen ska man under valideringsfasen kontrollera om gränsvärdena faktiskt följs med hjälp av en kollisionsmätning. Syftet med denna workshop är att lära sig att genomföra mätningar av kraft och tryck och att tolka mätresultaten. På så sätt blir du kvalificerad att genomföra kollisionsmätningar på egen hand.

Fortsättning

Innehåll

 • användning av MRI-kollisionsmätsatsen och dess funktioner
 • mätning av kraft och tryck
 • utvärdering och tolkning av mätresultat
 • mätmetod
 • identifiering av mätpunkter
 • positionering av sensorer – korrekt ditsättning av mätinstrumentet
 • fastställande av alternativa positioner
 • kollisionsmätning som uppfyller gränsvärdena i ISO/TS 15066

Målgrupper

 • elektriker
 • underhållstekniker
 • idrifttagare
 • konstruktörer
 • projekttekniker
 • programmerare
 • planerare
 • anläggningsskötare
 • systemintegrerare

Dina fördelar

 • Dra nytta av erfarenhet från mer än 3 000 MRI-mätningar.

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
Start: Kl. 09.00 Slut: Kl. 16.15
Max. antal deltagare
8
Kostnader per deltagare
SEK 5 850 per person
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk