Sverige | svenska

Krav på säker användning av robotar

Målsättning

Målet för utbildningen är att ge deltagarna förståelse för de grundläggande kraven på robotsäkerhet. Utbildningen behandlar bland annat riskbedömning i samband med användning av robotsystem, eftersom det uppstår andra risker då än när man använder sig av konventionella maskiner. Vi visar er vanliga åtgärder för att förebygga risker och tillämpning av olika säkerhetsstrategier. Därutöver redogör vi för hur hög tillgänglighet och produktivitet kan garanteras, med hänsyn till säkerhetskraven.

Grunderna

Innehåll

 • praktisk tillämpning av standarder, inklusive EN ISO 10218
 • tillämpliga standarder gällande integrationen av säkerhet i robotceller
 • bedömning av faror i robotceller
 • grunderna för skyddsåtgärder i robotapplikationer och inom säkerhetsteknik
 • säker åtkomst till robotcellen
 • kontroll av farlig energi i robotceller
 • de vanligaste säkerhetsfelen i robotsystemintegrationen
 • vanliga åtgärder för att reducera risker

Målgrupper

 • teknisk personal som är ansvarig för att säkerställa robotsystemens överensstämmelse, inklusive maskinkonstruktörer
 • robotsystemintegrerare
 • underhållspersonal
 • säkerhetsansvariga
 • projektingenjörer i produktionsanläggningar

Dina fördelar

 • Lär dig korrekt tillämpning och genomförande av relevanta standarder och direktiv.
 • Minska komplexiteten i säkerhetslösningar för att öka produktiviteten.
 • Ta hänsyn till eventuella risker i konstruktionsfasen och prioritera därefter.
 • Utvärdera dina egna befintliga anläggningar när det kommer till robotsäkerhet.

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T000051
Längd 1 dag
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20
Pris SEK 5 850 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
21 maj 2019
17 sep. 2019
10 dec. 2019

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T000038
Längd Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk