Sverige | svenska

Anskaffning av säkra maskiner

Målsättning

Vad måste du tänka på när du tar nya eller renoverade maskiner i drift? Vilka säkerhetsaspekter måste beaktas vid inköp av maskiner? Den här utbildningen omfattar hela livscykeln – från beslutet om att investera i en ny eller begagnad maskin, till urdrifttagning, avyttring eller skrotning. Dessutom står utformningen av kravspecifikationer utifrån en säkerhetsteknisk synvinkel i fokus. Du lär dig mer om vad du ska tänka på när du använder maskiner på nya ställen. Det är särskilt viktigt när en maskin ska användas eller tas i drift (släpps ut på marknaden) i ett annat land eller på ett ställe där annan lagstiftning gäller.

Specialgrunder

Innehåll

 • riskhantering och tillhörande kostnader
 • roller och ansvarsområden för alla personer som deltar i inköpsprocessen
 • inköpsstrategi: leverantörens omsorgsplikt
 • maskinspecifikation (specifikationskrav)
 • hitta möjliga leverantörer
 • utformning av ett köpeavtal, kontraktstilldelning
 • överlämnande av maskinen/process för godkännande före köpet
 • inköp av använda maskiner
 • gränsöverskridande användning av maskiner
 • kostnadsnyttoanalys

Målgrupper

 • underhållstekniker
 • tekniska chefer, driftschefer
 • säkerhetsansvariga och skyddsombud
 • inköpare/investeringsansvariga
 • konstruktörer
 • planerare
 • systemintegrerare

Dina fördelar

 • Dra nytta av vår praktiska kunskap vid behovsanpassade inköp av maskiner.
 • Vi ger dig rekommendationer när det gäller det rättsliga skyddet mot maskiner med defekter.
 • Se till att använda dina resurser på ett sätt som är anpassat efter dina behov så att du kan identifiera och beakta alla relevanta aspekter i inköpsprocessen.

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T000054
Längd 1 dag
Start: Kl. 09.00
Slut: Kl. 16.15
Maximalt antal deltagare 20
Pris Enligt överenskommelse
Ytterligare information Undervisningsspråk och material är på engelska.
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T0000145
Längd Enligt överenskommelse
Maximalt antal deltagare Enligt överenskommelse
Pris Enligt överenskommelse
Ytterligare information Undervisningsspråk och material är på engelska.
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk