Sverige | svenska

Anskaffning av säkra maskiner

Beställningsnummer 1T000054 | Fundamental | Internationell

Målsättning

Vad måste du tänka på när du tar nya eller renoverade maskiner i drift? Vilka säkerhetsaspekter måste beaktas vid inköp av maskiner? Den här utbildningen omfattar hela livscykeln – från beslutet om att investera i en ny eller begagnad maskin, till urdrifttagning, avyttring eller skrotning. Dessutom står utformningen av kravspecifikationer utifrån en säkerhetsteknisk synvinkel i fokus. Du lär dig mer om vad du ska tänka på när du använder maskiner på nya ställen. Det är särskilt viktigt när en maskin ska användas eller tas i drift (släpps ut på marknaden) i ett annat land eller på ett ställe där annan lagstiftning gäller.

Specialgrunder

Innehåll

 • riskhantering och tillhörande kostnader
 • roller och ansvarsområden för alla personer som deltar i inköpsprocessen
 • inköpsstrategi: leverantörens omsorgsplikt
 • maskinspecifikation (specifikationskrav)
 • hitta möjliga leverantörer
 • utformning av ett köpeavtal, kontraktstilldelning
 • överlämnande av maskinen/process för godkännande före köpet
 • inköp av använda maskiner
 • gränsöverskridande användning av maskiner
 • kostnadsnyttoanalys

Målgrupper

 • underhållstekniker
 • tekniska chefer, driftschefer
 • säkerhetsansvariga och skyddsombud
 • inköpare/investeringsansvariga
 • konstruktörer
 • planerare
 • systemintegrerare

Dina fördelar

 • Dra nytta av vår praktiska kunskap vid behovsanpassade inköp av maskiner.
 • Vi ger dig rekommendationer när det gäller det rättsliga skyddet mot maskiner med defekter.
 • Se till att använda dina resurser på ett sätt som är anpassat efter dina behov så att du kan identifiera och beakta alla relevanta aspekter i inköpsprocessen.

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
Start: Kl. 09.00 Slut: Kl. 16.15
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk