Sverige | svenska

CECE – Certified Expert in CE Marking

Beställningsnummer 1T000127 | Expert | Internationell

Målsättning

Med CECE – Certified Expert in CE Marking når du den högsta möjliga kvalifikationen inom området CE-märkning. Inom ramen för kvalificeringsprogrammet får du ingående kunskap om hela CE-märkningsprocessen. Under hela utbildningen förtydligas alla steg från riskbedömningen tills att CE-märket sätts fast med hjälp av en virtuell maskinmodell. Modellen visar skillnaderna i tillvägagångssättet för ofullständiga, fullständiga samt sammansatta maskiner. Självklart utgör maskindirektivet 2006/42/EG grunden för alla reflektioner. Hela kvalificeringen CECE är certifierad av TÜV NORD. Efter att du har klarat slutprovet får du det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet samt titeln ”CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Expert

Innehåll

Gällande lagar för maskinsäkerhet i Europa

 • direktiv för CE-märkning
 • CE-märkningens 6 steg
 • importörernas/distributörernas, operatörernas, tillverkarnas och ombudens roller och ansvarsområden

Regelverk

 • maskindirektivet i detalj: struktur, omfattning, undantag
 • andra relevanta direktiv, som t.ex. EMV- eller ATEX-direktiv

Definition av kraven

 • fastställande av grundläggande villkor
 • användning av standarder, tekniska specifikationer, direktiv, riskbedömning osv.

Tillvägagångssätt för bedömning av överensstämmelse

 • moduler för tillvägagångssätt för bedömning av överensstämmelse
 • användning av kontrollorgan

Verifiering av överensstämmelse

 • konstruktionsfas
 • produktionsfas
 • kontroll

Teknisk dokumentation

 • behov och sammanställning av tekniska underlag
 • försäkran om överensstämmelse respektive inbyggnad
 • placering och användning av CE-märket

Mer

 • CE-märkning på en grupp av maskiner
 • tillvägagångssätt vid väsentliga ändringar på en maskin
 • ombud: krav, uppdrag och ansvarsområden
 • praktiska övningar och/eller diskussioner i slutet av varje modul

Målgrupper

Denna kvalifikation riktar sig särskilt till tillverkare, importörer och integratörer av maskiner med särskilt ansvar för CE-märkning. Dessutom riktar den sig till personer som är ansvariga för maskinsäkerhet, som t.ex.:

 • konstruktörer
 • projektledare
 • planerare
 • systemintegrerare
 • säkerhetsansvariga
 • alla som deltar i CE-processen
 • skyddsombud

Förutsättningar

Förutsättningar för att kunna delta i utbildningen

 • du ska ha deltagit i utbildningen ”Grunderna inom CE-märkning” eller
 • ”CE-totalprocess enligt maskindirektivet” under de senaste två åren, eller så ska du
 • redan ha kvalifikationen CMSE – certifierad maskinsäkerhetsexpert eller
 • CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Anvisning

Utbildningens innehåll riktar sig till personer som direkt eller indirekt ansvarar för CE-processer. På utbildningens sista dag fastställs deltagarens kunskapsnivå genom ett flervalsprov. Efter att du har klarat slutprovet får du det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CECE – Certified Expert in CE Marking”. Certifikatet gäller i fyra år och kan förlängas med ytterligare fyra år genom att du deltar i en omcertifiering.

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Malmö
Längd
3 dagar
Tid
Start: Kl. 8.30 Slut: Kl. 17.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 15 740 per person
Datum/tillgänglighet
från 20.10.2020 Registrera dig
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk