Sverige | svenska

Grunderna inom CE-märkning

Beställningsnummer 1T000041 | Advanced | Internationell

Målsättning

CE-märkningsförfarandet beskriver processen för certifiering av produkter enligt föreskrifterna inom EES. I slutet av processen, när CE-märket sätts fast, dokumenteras att alla erforderliga säkerhetskrav enligt maskindirektivet 2006/42/EG har uppfyllts. Du får grundläggande kunskap om maskindirektivet 2006/42/EG och dess krav avseende CE-märkning av maskiner. Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet? Vilka ansvarsområden har maskintillverkaren respektive maskinoperatören (arbetsgivaren)? I den här utbildningen får du svar på dessa frågor, samt frågor som uppstår i samband med maskinkonstruktionen eller i samband med att nya och begagnade maskiner införskaffas och tas i drift. Dessutom får du en inblick i tillhörande standarder för design och konstruktion av maskiner som släpps ut på marknaden och används inom EES. På utbildningen får du ta del av alla nödvändiga processer för CE-märkning av maskiner, steg för steg. Tack vare erfarenheten du får av de praktiska övningarna med 3D-maskinmodellen kommer du efter avslutad utbildning att vara bättre på att utvärdera statusen för dina maskiner och att säkerställa överensstämmelse.

Fortsättning

Innehåll

 • användningsområde och krav enligt maskindirektivet 2006/42/EG
 • väsentliga arbetsskyddsåtgärder
 • harmoniserade standarder enligt maskindirektivet 2006/42/EG
 • europeisk lagstiftning för maskiner och anläggningar
 • principer och tillvägagångssätt för CE-märkning av maskiner
 • ansvarsområden under hela maskinens livscykel
 • krav på dokumentationen: försäkran om överensstämmelse, teknisk dokumentation och ditsättning av CE-märket

Målgrupper

Denna utbildning riktar sig särskilt till tillverkare, importörer och integratörer av maskiner med särskilt ansvar för CE-märkning. Dessutom riktar den sig till personer som är ansvariga för maskinsäkerhet, som t.ex.:

 • idrifttagare
 • konstruktörer
 • projektledare
 • planerare
 • systemintegrerare
 • säkerhetsansvariga
 • produktionschefer respektive produktionsansvariga
 • personer som är ansvariga för ombyggnad och underhåll av maskiner och anläggningar
 • tekniska inköpare

Dina fördelar

 • CE-märkning enligt direktivet
 • stort fokus på praktiskt arbete genom övning och tillämpning med hjälp av en exempelmaskin

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 5 850 per person
Datum/tillgänglighet
från 27.10.2020 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 01.12.2020 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 25.08.2020 Registrera dig
Gävle
Längd
1 dag
Tid
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 5 850 per person
Datum/tillgänglighet
från 22.09.2020 Registrera dig
E-Learning (distanskurs) -
företagsanmälan (min. 5 deltagare)
Längd
3 moduler á 2 timmar,
totalt 6 timmmar
Tid
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
Enligt avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
E-Learning (distanskurs) -
öppen anmälan
Längd
3 moduler á 2 timmar,
totalt 6 timmmar
Tid
Dag 1: kl. 09:00–11:00 &
kl. 14:00-16:00
Dag 2: kl. 09:00–11:00
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
SEK 2 940 per person
Datum/tillgänglighet
från 05.10.2020 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 26.08.2020 Registrera dig
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk