Sverige | svenska

Grunderna inom CE-märkning

Målsättning

CE-märkningsförfarandet beskriver processen för certifiering av produkter enligt föreskrifterna inom EES. I slutet av processen, när CE-märket sätts fast, dokumenteras att alla erforderliga säkerhetskrav enligt maskindirektivet 2006/42/EG har uppfyllts. Du får grundläggande kunskap om maskindirektivet 2006/42/EG och dess krav avseende CE-märkning av maskiner. Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet? Vilka ansvarsområden har maskintillverkaren respektive maskinoperatören (arbetsgivaren)? I den här utbildningen får du svar på dessa frågor, samt frågor som uppstår i samband med maskinkonstruktionen eller i samband med att nya och begagnade maskiner införskaffas och tas i drift. Dessutom får du en inblick i tillhörande standarder för design och konstruktion av maskiner som släpps ut på marknaden och används inom EES. På utbildningen får du ta del av alla nödvändiga processer för CE-märkning av maskiner, steg för steg. Tack vare erfarenheten du får av de praktiska övningarna med 3D-maskinmodellen kommer du efter avslutad utbildning att vara bättre på att utvärdera statusen för dina maskiner och att säkerställa överensstämmelse.

Fortsättning

Innehåll

 • användningsområde och krav enligt maskindirektivet 2006/42/EG
 • väsentliga arbetsskyddsåtgärder
 • harmoniserade standarder enligt maskindirektivet 2006/42/EG
 • europeisk lagstiftning för maskiner och anläggningar
 • principer och tillvägagångssätt för CE-märkning av maskiner
 • ansvarsområden under hela maskinens livscykel
 • krav på dokumentationen: försäkran om överensstämmelse, teknisk dokumentation och ditsättning av CE-märket

Målgrupper

Denna utbildning riktar sig särskilt till tillverkare, importörer och integratörer av maskiner med särskilt ansvar för CE-märkning. Dessutom riktar den sig till personer som är ansvariga för maskinsäkerhet, som t.ex.:

 • idrifttagare
 • konstruktörer
 • projektledare
 • planerare
 • systemintegrerare
 • säkerhetsansvariga
 • produktionschefer respektive produktionsansvariga
 • personer som är ansvariga för ombyggnad och underhåll av maskiner och anläggningar
 • tekniska inköpare

Dina fördelar

 • CE-märkning enligt direktivet
 • stort fokus på praktiskt arbete genom övning och tillämpning med hjälp av en exempelmaskin

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T000041
Längd 1 dag
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20
Pris SEK 5 850 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
3 dec. 2019

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T000035
Längd Enligt överenskommelse
Maximalt antal deltagare Enligt överenskommelse
Pris Enligt överenskommelse
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk