Sverige | svenska

Workshop riskbedömning för maskiner

Målsättning

Denna workshop ger deltagarna kunskaper och färdigheter som kan användas för att utföra riskbedömning på maskiner enligt EN ISO 12100. Riskbedömningen är en nödvändig och grundläggande del av maskinsäkerheten och utgör det första steget när det gäller att följa lagstiftningen (maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder. I workshopen förklarar vi riskbedömningsprocessen för maskiner med hjälp av bilder och videor – interaktivt och verklighetsbaserat. Målet är att kunna fastställa risker och utföra riskbedömningar (svårighetsgrad och sannolikhet). Utbildningen omfattar även förebyggande åtgärder och bedömning av restrisker.

Grunderna

Innehåll

 • direktiv och standarder för riskbedömning
 • tillämpning av de olika bedömningsmetoderna
  – Hazard Rating Numbers
  – riskmatris
  – riskdiagram
 • kontrollåtgärdernas hierarkiska ordning
 • riskreducering och restrisk
 • beprövade åtgärder inom riskbedömningen
 • praktiska exempel

Målgrupper

 • standardansvariga konstruktionschefer
 • konstruktörer inom maskin- och styrningskonstruktion
 • tekniska chefer
 • skyddsombud och säkerhetsexperter för utvärdering av arbetsplatsen
 • tekniska inköpare (av maskiner och industrianläggningar)
 • personer som är ansvariga för ombyggnad och underhåll av maskiner och anläggningar

Dina fördelar

 • omfattande kunskap om tillvägagångssätt för riskbedömningen
 • stort fokus på hur det går till i praktiken, med hjälp av interaktiva och konkreta exempel

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T0000107
Längd 1 dag
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20
Pris SEK 5 850 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
4 dec. 2019

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T0000144
Längd Enligt överenskommelse
Maximalt antal deltagare Enligt överenskommelse
Pris Enligt överenskommelse
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk