Sverige | svenska

Workshop riskbedömning för maskiner

Målsättning

Workshoppen ger deltagarna kunskaper och färdigheter som de kan använda för att utföra riskbedömning på maskiner enligt EN ISO 12100. Riskbedömningen är en nödvändig och grundläggande del av maskinsäkerheten och utgör det första steget när det gäller att följa lagstiftningen (maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder. I workshoppen förklarar vi riskbedömningsprocessen för maskiner med hjälp av bilder och videor – interaktivt och verklighetsbaserat. Målet är att kunna fastställa risker och utföra riskbedömningar (svårighetsgrad och sannolikhet). Utbildningen omfattar även förebyggande åtgärder och bedömning av restrisker.

Grunderna

Innehåll

 • direktiv och standarder för riskbedömning
 • tillämpning av de olika bedömningsmetoderna
  – Hazard Rating Numbers
  – riskmatris
  – riskdiagram
 • kontrollåtgärdernas hierarkiska ordning
 • riskreducering och restrisk
 • beprövade åtgärder inom riskbedömningen
 • praktiska exempel

Målgrupper

 • standardansvariga konstruktionschefer
 • konstruktörer inom maskin- och styrningskonstruktion
 • tekniska chefer
 • skyddsombud och säkerhetsexperter för utvärdering av arbetsplatsen
 • tekniska inköpare (av maskiner och industrianläggningar)
 • personer som är ansvariga för ombyggnad och underhåll av maskiner och anläggningar

Dina fördelar

 • omfattande kunskap om tillvägagångssätt för riskbedömningen
 • stort fokus på hur det går till i praktiken, med hjälp av interaktiva och konkreta exempel

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T0000107
Längd 1 dag
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20
Pris SEK 5 850 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
20 feb. 2019
3 apr. 2019
12 juni 2019
21 aug. 2019
16 okt. 2019
4 dec. 2019

Gävle

Beställningsnummer 1T0000107
Längd 1 dag
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20
Pris SEK 5 850 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
23 jan. 2019

Luleå

Beställningsnummer 1T0000107
Längd 1 dag
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20
Pris SEK 5 850 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
11 sep. 2019

Sundsvall

Beställningsnummer 1T0000107
Längd 1 dag
Start: kl. 08.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20
Pris SEK 5 850 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
6 nov. 2019

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T0000144
Längd Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk