Sverige | svenska

Introduktion till maskinsäkerhet

Målgrupper

I den här utbildningen får du en grundläggande förståelse för säkerhetskraven inom industrin – information om föreskrifter, standarder och direktiv relaterade till anläggningssäkerhet. Utbildningen, som varar i en dag, ger dig kunskap om vilka skyldigheter som gäller när en maskin ska tas i drift. Detta inkluderar tillämpliga lagar, standarder och en närmare titt på direktiven relaterade till anläggningssäkerhet. Kursen ger dig en bra teknisk grund i principerna för maskinsäkerhet.

Nybörjare

Innehåll

 • Introduktion till säkerhet: motivering för säkerhet, nyckelfrågor om hanteringen av hälsa och säkerhet
 • internationell lagstiftning
  – tillämpning på maskiner och anläggningar
  – fördelar med efterlevnad
 • standarder för bedömning av överensstämmelse
 • säkerhetshanteringssystem
 • nyckelfaktorer för att skapa en säker anläggning
 • maskinsäkerhet
  – nyanskaffning av maskiner
  – modifiering av nya maskiner
  – originalutrustningstillverkarnas och operatörernas roller och ansvarsområden
 • riskbedömning
  – faror
  – metoder för riskbedömning
 • riskreducering

Målgrupper

 • idrifttagare
 • konstruktörer
 • projektledare
 • planerare

Anvisning

Du kanske skulle vara intresserad av utbildningen ”Grunderna inom maskinsäkerhet”.

Dina fördelar

 • bra översikt över maskinsäkerhet
 • ökad förståelse av samband
 • det är möjligt att delta i utbildningen utan förkunskaper

Beställningsnummer 1T000013
Längd 1 dag
Maximalt antal deltagare
Pris
Ytterligare information
Training Form
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk