Sverige | svenska

LOTO: Lock Out Tag Out

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T000056
Längd 1 dag
Start: kl. 9.00
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20 personer
Pris SEK 5 650 per person
Ytterligare information
Training Form
Datum och anmälan
28 feb. 2019
23 maj 2019
19 sep. 2019
12 dec. 2019

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T000056
Längd 1 dag
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Ytterligare information
Training Form
Datum och anmälan
På begäran