Sverige | svenska

SafetyEYE - Grundkurs

Målsättning

Denna kurs ger en grundläggande introduktion för användare med liten eller ingen erfarenhet av installation, konfigurering och driftsättning av det säkra kamerasystemet SafetyEYE.

Du får lära dig att konstruera en maskin eller en anläggnings riskområden på ett säkert sätt, planera åtgärder för att förbereda en skyddszon, att konfigurera det säkra kamerasystemet med hjälp av SafetyEYE Configurator och att idriftsätta systemet.

Dagordning/Innehåll

 • Viktiga standarder i användningen av det säkra kamerasystemet
 • Grunder och funktionsprincipen för SafetyEYE
 • Det övervakade områdets storlekar och gränser
 • Design och planering av sammansättning av riskområdet
 • Montering och installation av sensor, analys-och styrenheten
 • Användningen av SafetyEYE Configurator (mjukvaruverktyg)
 • Konfigurera ett enkelt program
 • Regelbundna kontroller av det säkra kamerasystemet SafetyEYE

Målgrupp

 • Konstruktörer/planerare
 • Programmerare
 • Projektledare
 • Servicepersonal

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd