Sverige | svenska

SafetyEYE - Grundkurs

Målsättning

Denna kurs ger en grundläggande introduktion för användare med liten eller ingen erfarenhet av installation, konfigurering och driftsättning av det säkra kamerasystemet SafetyEYE.

Du får lära dig att konstruera en maskin eller en anläggnings riskområden på ett säkert sätt, planera åtgärder för att förbereda en skyddszon, att konfigurera det säkra kamerasystemet med hjälp av SafetyEYE Configurator och att idriftsätta systemet.

Dagordning/Innehåll

 • Viktiga standarder i användningen av det säkra kamerasystemet
 • Grunder och funktionsprincipen för SafetyEYE
 • Det övervakade områdets storlekar och gränser
 • Design och planering av sammansättning av riskområdet
 • Montering och installation av sensor, analys-och styrenheten
 • Användningen av SafetyEYE Configurator (mjukvaruverktyg)
 • Konfigurera ett enkelt program
 • Regelbundna kontroller av det säkra kamerasystemet SafetyEYE

Målgrupp

 • Konstruktörer/planerare
 • Programmerare
 • Projektledare
 • Servicepersonal

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T000028
Längd Enligt överenskommelse
Maximalt antal deltagare Enligt överenskommelse
Pris Enligt överenskommelse
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran