Sverige | svenska

PSS – Servicekurs

Målsättning

Kursen vänder sig först och främst till medarbetare inom områdena underhåll, installation och service. Deltagarna lär sig hantera de programmerbara säkerhetsstyrningarna PSS/SafetyBUS p och att självständigt förstå meddelandena från styrningarna, lokalisera och åtgärda fel i förtrådning samt driftsätta anläggningen med hjälp av programmeringsmjukvaran PSS WIN-PRO. Detta innebär att deltagarna utbildas i de många diagnostikmöjligheterna i styrsystemen genom praktiska uppgifter.

Dagordning/Innehåll

Alla ämnen behandlas utifrån intensiva och praktiska övningar med PSS-styrningarna. Med hjälp av en redan inkopplad PSS/SafetyBUS p med körklara användarprogram, dit säkerhetsrelaterade manöverdon har anslutits, simuleras användarspecifika fel så nära praxis som möjligt. Deltagarna ska med hjälp av diagnostikfunktionen på PSS:en upptäcka och lokalisera fel och åtgärda dessa.

  • Utformning av hårdvara och system
  • Struktur och hantering av programmeringsmjukvaran
  • Användning av felhistorik
  • Användning och hantering av diagnostikfunktionen
  • Lokalisering och identifiering av hårdvaru- och fel i förtrådning
  • Utbyte av ingångs- och utgångsmoduler (PSS 3000/3100)

Målgrupp

  • Servicepersonal
  • Elektriker

Förutsättning

  • Grundläggande kunskap om PLC-programmering
  • Erfarenhet av driftsättning och underhåll av anläggning med hjälp av en PLC

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T000067
Längd 1 dag
Start: Kl. 09.15
Slut: Kl. 16.15
Maximalt antal deltagare 6
Pris SEK 4 500 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T000092
Längd Enligt överenskommelse
Maximalt antal deltagare Enligt överenskommelse
Pris Enligt överenskommelse
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran