Sverige | svenska

Säker konstruktion / Riskbedömning

Målsättning

Att använda standarder på rätt sätt kan vara ett bra sätt att dels säkerställa att man följer rådande säkerhetskrav men även ett sätt att snabbt och enkelt hitta rätt information.

Vid konstruktion av maskiner talas det mycket om kraven på det säkra styrsystemet och hur dessa krav förtydligas i diverse stander. Detta är dock bara en del av skyddsfunktionen på maskinen, en minst lika stor del är hur man fysiskt konstuerar sin maskin med säkerheten i åtanke. Hur nära maskinen får ett staket stå? Hur beräknar jag avståndet från min robot till mitt ljusståleskydd? Hur skall jag placera min nödstoppsknapp? Allt detta finns beskrivet i standarder som EN ISO 13857 och EN ISO 13850. Att känna till vad som omnämns i standarderna och var man hittar det kan spara mycket tid vid konstuktionsfasen och är även ett sätt att försäkra sig om att man följer rådande lagstiftning.

På den här kursen tar vi upp säker mekanisk och elektrisk konstruktion. Vi förklarar hur man kan använda standarder som en informationsbank vid konstruktion av fasta och öppningsbara skyddsanordningar. Vi pratar även om den elektriska konstruktionen såsom hur ett nödstopp skall placeras, hur ett öppningsbart skydd får och inte får övervakas, hur ett tvåhandsdon skall vara utformat etc. Vi tar även upp riskbedömningen som en del av det mekaniska konstuktionsarbetet och håller en praktisk övning i hur en riskbedömning går till.

Dagordning/Innehåll

Säker mekanisk konstruktion

 • Säkerhetsavstånd för att hindra att händer, armar, ben och fötter når in i riskområden enligt EN ISO 13857
 • Placering av skyddsanordningar med beaktande av hastigheter med vilka kroppsdelar rör sig enligt EN ISO 13855
 • Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

Säker elektrisk konstruktion

 • Grundläggande krav i EN 60204-1 (stoppkategorier) m.fl.
 • Utformning av nödstopp (EN ISO 13850)
 • Dörrövervakning enligt EN 1088 (dörrar i serie)
 • Tvåhandsmanövrering
 • Säker hastighetsövervakning

Riskbedömning

 • Riskbedömning i praktiken enligt EN ISO 12100
 • Hela tillvägagångssättet gås igenom, från planering och utförande till kontroll av säkerhetsanordningar på en maskin (demonstrationsmodell). Dokumentation i form av arbetsdokument och checklistor utarbetas
 • Under aktiv medverkan från deltagarna genomförs en riskbedömning med riskutvärdering, och säkerhetskonceptet utarbetas

Målgrupp

 • Konstruktörer inom mekaniska eller elektriska lösningar samt inom styr- och maskinteknik
 • Tekniker inom styrteknik
 • Systemintegratörer
 • Maskin- och anläggningsoperatörer


   

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
1 dag, start/slut: Efter avtal
Tid
Max. antal deltagare
Efter avtal
Kostnader per deltagare
Efter avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd