Sverige | svenska

Maskinsäkerhetsexpert

Målsättning

Syftet med maskinsäkerhetsutbildningen är att utrusta deltagarna med omfattande kunskaper och färdigheter kring säkerhetskrav och skyddsåtgärder för anläggningar och maskiner. Deltagarna förvärvar fördjupade kunskaper i flera ämnen, allt ifrån riskbedömning till utveckling av säkerhetskoncept till en säker idrifttagning av maskiner och anläggningar.

Som expert inom maskinsäkerhet har du den nödvändiga kompetensen om säkerhet för maskiner i dess hela livscykel från konstruktion till ombyggnad och slutligen skrotning.

Dag 1

Grunderna inom CE-märkning

Målsättning

Få reda på allt du behöver veta angående Maskindirektivet 2006/42/EC och kraven för CE-märkning av maskiner. Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet? Vad har tillverkarna och maskinanvändarna för ansvar? Den här kursen ger dig svaren på frågorna. Den täcker även motsvarande standarder som avser konstruktion, tillverkning och underhåll av maskiner som släpps ut på marknaden och används inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Kursen erbjuder en steg-för-steg illustration över vad som måste beaktas i CE-märkningsprocessen.

Innehåll

 • Omfattning och krav enligt Maskindirektivet 2006/42/EG
 • Grundläggande hälso- och säkerhetskrav
 • Harmoniserade standarder under Maskindirektivet 2006/42/EG
 • EU-lagstiftning gällande maskiner
 • Processen och förfarandena för CE-märkning av maskiner
 • Ansvar under maskinens livscykel
 • Administrations- och dokumentationskrav, så som försäkran om överensstämmelse, teknisk tillverkningsdokumentation och CE-märkning

Målgrupp

Teknisk personal som ansvarar för maskinens överensstämmelse inkluderar:

 • Konstruktionschefer
 • Konstruktörer
 • Automations-, El-, Underhålls- och projektingenjörer
 • Arbetsmiljöansvarig och skyddsombud
 • Produktionschef
 • Underhållspersonal
 • Ansvariga för uppgraderingar och underhåll av maskiner och anläggningar
 • Kontrollanter
 • Tekniska inköpare

Dag 2

Workshop riskbedömning av maskiner

Målsättning

Målet med detta seminarium är att tillhandahålla de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra riskbedömning på maskiner enligt EN ISO 12100, förklarade ur en praktisk synvinkel av våra experter.
Riskbedömning är en grundläggande del i maskinsäkerhet och det första steget mot överensstämmelse med lagstiftning (Maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder.
Kursen använder bilder och animeringar för att vägleda dig genom riskbedömningsprocessen på maskiner –således är den både interaktiv och praktiskt inriktad. Målet är att identifiera risker och utföra riskuppskattning (skadans allvarlighetsgrad och sannolikhet för att skada skall inträffa). Detta seminarium tar också upp lämpliga riskreduceringsåtgärder och fastställande av kvarvarande risk.

Innehåll

 • Direktiv och standarder för riskbedömning
 • Tillämpning av olika riskuppskattningsmetoder:
  • HRN
  • Riskmatris
  • Riskgraf
 • Riskreduceringsåtgärder
 • Riskreducering och kvarvarande risk
 • Praktiska övningar i form av workshops
 • Mekaniska riskreduceringsåtgärder i detalj:
  • Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden, enl. EN ISO 13857
  • Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter, enl. EN ISO 13855
  • Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, enl. 14120
  • Förreglingsanordningar för skydd – Principer för konstruktion och val, enl. EN ISO 14119

Målgrupp

 • Konstruktörer för anläggnings- och styrsystemskonstruktion
 • Automations-, El-, Underhålls- och Projektingenjörer
 • Konstruktionschefer
 • Tekniska chefer
 • Arbetsmiljöansvarig och specialister som deltar i arbetet att bedöma och utvärdera arbetsplatser
 • Tekniska inköpare
 • Ansvariga för uppgraderingar och underhåll av maskiner och anläggningar
 • Verkställande direktörer för maskinteknikföretag och styrsystemstillverkare

Dag 3

Funktionell säkerhet enligt EN ISO 13849 och EN IEC 62061

Målsättning

Syftet med utbildningen är att förmedla till deltagarna vilka förfaranden och standarder som är viktiga vid konstruktion och utvärdering av säkerhetsrelaterade styrsystem. Denna utbildning inriktar sig på hur EN ISO 13849 (standard för säkerhetsrelaterade styrsystem) tillämpas i automatisering och konstruktion av maskiner och anläggningar. Standarden EN/IEC 62061 presenteras också.

Innehåll

 • Säkerhetsföreskrifter och standarder (introduktion)
 • Standarder för säkerhetsrelaterade styrsystem
  • EN ISO 13849-1/2
  • EN IEC 62061
 • Detaljerad översikt över konstruktionsprinciperna för säkerhetsrelaterade styrsystem
 • Beräkning av Performance Level (PL) och Safety Integrity Level (SIL)
 • Praktiska exempel och övningar
 • Användning av mjukvaran PAScal Safety Calculator

Målgrupp

 • Automations-, El-, Underhålls- och Projektingenjörer
 • El-konstruktörer
 • Projektledare och säkerhetsexperter inom mekanisk konstruktion samt styr- och automationsteknik
 • Tekniska chefer

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Gävle
Längd
3 dagar
Tid
Start: kl. 8.30 Slut: kl. 16.00
Max. antal deltagare
20 personer
Kostnader per deltagare
SEK 14 195 per person
Datum/tillgänglighet
från 22.09.2020 Registrera dig
Kungsbacka
Längd
3 dagar
Tid
Start: kl. 8.30 Slut: kl. 16.00
Max. antal deltagare
20 personer
Kostnader per deltagare
SEK 14 195 per person
Datum/tillgänglighet
från 27.10.2020 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 01.12.2020 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 25.08.2020 Registrera dig
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd