Sverige | svenska

Validering vid maskinsäkerhet

Det femte steget för maskinsäkerhet: Validering

Validering vid maskinsäkerhet

Har skyddsåtgärderna vidtagits på rätt sätt? Konstruerades säkerheten i samband med er maskins styrsystem på rätt sätt och genomfördes det enligt säkerhetsbestämmelserna? Internationella standarder såsom ISO 13849, IEC 62061 och IEC 61508 fordrar validering av säkerhetssystem, oberoende av funktionens utformning. Valideringen är väsentlig för beviset på att er maskin är säker.

"Pilz hade ansvaret för skissering, installation och validering av anläggningsövergripande säkerhetslösningar. Vi vill framhäva den utmärkta kommunikationen med alla de medarbetare som deltog i förändringsarbetet och den höga kvalitetsstandard som Pilz-teamet höll när de utförde sitt arbete."

Leon Burns, projektledare, Stiefel Laboratories (IR) Ltd

Pilz – Din partner för validering och maskinsäkerhet

Våra kompetenta, specialiserade medarbetare garanterar en objektiv och systematisk valideringsprocess. Bygg på vår praktiska erfarenhet av bedömning och genomförande av säkerhet i er anläggning. Genom vår kompetens som säkerhetsexpert garanterar vi, att säkerhetskraven på er maskin kontrolleras och valideras enligt gällande standarder och direktiv.

Pilz validering innehåller

  • Kontroll av er maskin enligt de erforderliga säkerhetskraven
  • Fastställning av överensstämmelse med föreskrifter såsom BetrSichV, maskindirektivet 2006/42/EC och OSHA
  • Genomförande av funktionskontroll och felsimulering av säkerhetssystemet
  • Genomförande av mätningar (skyddsledare, ljudnivå, ...)
  • Framtagning av en testrapport med detaljerad information om resultaten

Era fördelar för maskinsäkerheten genom valideringen

  • Påvisa överensstämmelse med standarderna, som fordrar en oberoende säkerhetsvalidering
  • Välj strukturerade metoder för er certifieringsprocess
  • Ta hänsyn till alla betydelsefulla aspekter för validering och certifiering
  • Delegera ert ansvar till Pilz
  • Lita på oss som säkerhetsproffs
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk