Sverige | svenska

Systemintegration vid maskinsäkerhet

Det fjärde steget för för maskinsäkerhet: Systemintegration

Systemintegration vid maskinsäkerhet

När ni integrerar enskilda maskiner i en anläggning eller förbättrar säkerheten för befintliga maskiner är den tid som finns till förfogande för det mesta ytterst begränsad.

Tillförlitlighet vid planeringen, kvalitet vid genomförandet och vårt praktiska tekniska kunnande är förutsättningen för ett framgångsrikt genomförande av systemintegrationer. Med vår erfarenhet som leverantör av säkerhetslösningar och med vårt världsomspännande nätverk är vi i stånd att förverkliga projekt på ett professionellt sätt och att hålla tidsfristerna.

"Pilz tjänsteleverantörsservice har visat oss det följande: Fackkunskaper vid genomförande av säkerhetskoncepten leder till den lämpliga lösningen och slutligen till ett framgångsrikt projekt."

Joachim Volm, utvecklingsprojektledare Software Engineering, Schiller Automation GmbH & Co. KG

Pilz systemintegration innehåller

 • Projektledning
 • Samarbete och urval av lämpliga leverantörer
 • Urval och anskaffning av komponenter och genomförande av systemlösningar
 • Projekteringar av styrningar och inställning av visualiseringsytor
 • Elektrisk installation av maskiner och anläggningar
 • Utrustning av mekaniska skyddsåtgärder och hydrauliska komponenter
 • Kontroll av konstruktions- och kopplingsskåp
 • Idrifttagning
 • Utbildning av maskinoperatörer och underhållspersonal
 • Tillhandahållande av dokumentation som ledsagar utvecklingen motsvarande en strukturerad process

Era fördelar för maskinsäkerheten genom systemintegration

 • Dra nytta av vår roll som leverantör av fullständiga lösningar
 • Genomför ert system med minimala kostnader och stilleståndstider
 • Delegera uppgifter till våra experter med mångårig erfarenhet av tillämpningar
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk