Sverige | svenska

Säkerhetsdesign för maskinsäkerhet

Det tredje steget för maskinsäkerhet: Säkerhetsdesign

Säkerhetsdesign för maskinsäkerhet

Säkerhetsdesignens mål är att uppnå en reducering eller undanröjning av riskzoner genom en detaljerad utarbetning av nödvändiga skyddsåtgärder. Det är nödvändigt att utveckla en detaljerad säkerhetsdesign innan projektet genomförs konkret, för att undvika senare kostnader, öka maskinens tillgänglighet och reducera stilleståndstider till ett minimum. Detta gäller för nykonstruktion, komplettering och ombyggnad av maskiner.

"För oss är Pilz är den perfekta tjänsteleverantören inom maskinsäkerhetsområdet - här sammanförs erfarenhet, sakkunskap och effektivitet."

Mike Niederstadt, Projektledare Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

Pilz – Din partner för säkerhetsdesign och maskinsäkerhet

För internationella företag tar vi som världsomspännande leverantör av lösningar fram en säkerhetsdesign, som motsvarar de aktuella kraven och standarderna och som har världsomspännande giltighet. Vår strukturerade metod sparar både tid och pengar och garanterar er en med direktiven överstämmande och säker maskin enligt maskindirektivet.

Pilz säkerhetsdesign innehåller

  • Specifikation för säkerhetskrav
  • Detaljerat tillägg av säkerhetsåtgärder för kända risker
  • Utformning av mekanik, elektroteknik, elektronik, mjukvaru- och styrsystem
  • Urval av komponenter och bestämning av PL och SIL
  • Bestämning av den Performance Levels eller Safety Integrity Levels enligt EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 som skall uppnås med hjälp av beräkningsverktyget PAScal

Era fördelar för maskinsäkerheten genom säkerhetsdesign

  • Genomför de skräddarsydda koncepten med vår välunderbyggda design
  • Optimera era resultat genom strukturerade processer i överensstämmelse med IEC 61508
  • Arbeta i överensstämmelse med de tillämpliga bestämmelserna, inbegripet maskindirektivet och internationella standarder
  • Avlasta era resurser med hjälp av våra säkerhetsexperter
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk