Sverige | svenska

Säkerhetskoncept för maskinsäkerhet

Det andra steget för för maskinsäkerhet: Säkerhetskoncept

Säkerhetskoncept för maskinsäkerhet

Ett verksamt säkerhetskoncept fordrar intelligenta och kostnadseffektiva lösningar. Vi betraktar inte skyddsanordningar i motsättning till produktiviteten. Pilz koncept är att sammanföra funktionell säkerhet och produktivitet.

Därvid är det avgörande att hänsyn tas till säkerhetskonceptet i nära samarbete med våra kunder för att optimera kostnaderna för införande, samspelet mellan medarbetare och maskin, liksom produktivitet och underhållets omfattning. På basis av riskbedömningens resultat visar vi detaljerade lösningar som ger anläggningarna säkerhet enligt den senaste tekniken.

"Med hjälp av Pilz tjänster har vi tillsammans lyckats att införa säkerhetskraven på våra maskiner i praktiken medan vi har tagit hänsyn till höga kvalitetskrav."

Michael Pruggmayer, Avdelningschef, EBZ GmbH Fuel Cells & Process Technology

Pilz – Din partner för säkerhetskoncept och maskinsäkerhet.

Våra medarbetare har både ett grundligt tekniskt kunnande om betydelsefulla lagar, direktiv och standarder och om den motsvarande säkerhetsteknologin för ett omfattande säkerhetskoncept. Med våra praktiska erfarenhet av införande av säkerhetskoncept säkerställer vi överensstämmelse och säkerhet och minimerar samtidigt komplexiteten och kostnaderna. Grundförutsättningen för detta är bestämning av Performance Levels (PL) eller Safety Integrity Levels (SIL).

Pilz säkerhetskonceptet innehåller

  • Framtagning av mekaniska och elektriska lösningar samt andra ingenjörslösningar för er maskinsäkerhet
  • Tillämpning av standarder och direktiv på den senaste tekniken
  • Fastställning av Safety Integrity Levels (SIL) och Performance Levels (PL), om säkerhetsrelaterade styrsystem används.
  • Hänsynstagande till maskinernas tillgänglighet och produktivitet genom integration av säkerhet

Era fördelar för maskinsäkerheten genom systemintegration

  • Dra nytta av vår praktiska ingenjörserfarenhet
  • Förbättra produktiviteten genom integrerad säkerhet
  • Säkerställ att säkerhetskraven uppfylls medan komplexiteten och kostnaderna reduceras
  • Säkerställ att ett interdisciplinärt team arbetar med att ta fram ett bästa möjliga säkerhetskoncept för dina krav
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk