Sverige | svenska

Riskbedömning för maskinsäkerhet

Det andra steget för för maskinsäkerhet: Riskbedömning

Riskbedömning för maskinsäkerhet

Riskbedömningar är nyckeln för maskinsäkerhet. Ni jämnar vägen för riskreduceringsgraden som är både effektiv och ekonomisk. Många aktiviteter som utförs av drifts- och underhållspersonal på maskiner utgör en hög risk.

Ofta leder redan små faktorer till en olycka. När ni bygger, rustar upp eller kopplar ihop maskiner är en fackmannamässigt genomförd riskanalys det viktigaste underlaget för säkrade konstruktioner av maskiner eller för fastställande av skyddsåtgärder och därmed för maskinsäkerheten.

"Riskbedömningen som genomfördes fackmannamässigt av Pilz erbjuder den bästa grunden för den egna, säkra konstruktionen av en anläggning såväl som för fastställning av skyddsåtgärderna. Pilz har mycket väl förstått att överföra den egna kompetensen inom säkerhetsteknikområdet till oss på ett praktiskt sätt.

Karlfried Pfeifenbring, Ansvarig HESQ, BARD-Gruppe

Pilz – Din partner för riskbedömning och maskinsäkerhet

Vi övertar ansvaret och genomför en teknisk kontroll av era maskiner tillsammans med er i enlighet med gällande nationella och/eller internationella standarder och direktiv. Målet med denna riskbedömning är att fastställa och bedöma befintliga risker samt att fastställa de åtgärder som kan minska riskerna.

Pilz riskbedömning innehåller

  • Fastställning av gällande standarder och föreskrifter
  • Bestämning av maskinernas gränser
  • Fastställning av samtliga risker inom varje livsfas för maskinen
  • Riskuppskattning och -bedömning
  • Rekommenderade tillvägagångssätt för att minska riskerna

Era fördelar för maskinsäkerheten genom riskbedömning

  • Lägg grunden för maskinsäkerheten med vår riskbedömning
  • Säkerställ att maskindirektivet efterlevs
  • Integrera säkerhet i nya eller modifierade maskiner genom att tidigt fastställa riskerna.
  • Utnyttja vårt företags tekniska kompetens och objektivitet (Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern)
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk