Sverige | svenska

Säkerhetsanalys av maskinparken

Maskinsäkerhet genom säkerhetsanalys av maskinparken

Säkerhetsanalys av maskinparken

I dagens konkurrens står produktionsanläggningar inför ständiga förändringar. Nya produkter kan leda till att maskinerna måste byggas om. Användare och säkerhetsexperter står inför utmaningen att förvalta och genomföra maskinsäkerhet. Säkerhetsanalysen av maskinparken utgör en sammantagen överblick av det aktuella säkerhetstillståndet för era maskiner och anläggningar.

 

Pilz – Er partner för säkerhetsanalys av maskinparken och maskinsäkerhet.

Våra tjänster omfattar en kontroll på plats med efterföljande utvärdering och presentation av resultaten. Tillsammans med er drift- och underhållspersonalen analyserar vi maskinernas arbetsförlopp för att ta reda på de väsentliga riskerna. Med hjälp av vår säkerhetsanalys visar vi er, vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för efterlevnad av de lagliga kraven.

Pilz säkerhetsanalys av maskinparken innehåller

  • Säkerhetsanalys för de viktigaste bristerna på säkerhet och överensstämmelsen vid enskilda maskiner
  • Utvärdering av aktuella åtgärder för riskminimering
  • Bedömning av maskinernas överensstämmelse med gällande föreskrifter
  • Rekommendation av nödvändiga ombyggnadsåtgärder alltefter prioritet
  • Framtagning av riktlinjer för kostnadskrav för förbättring av maskinsäkerheten

 

Era fördelar för maskinsäkerheten genom säkerhetsanalys av maskinparken

  • Skaffa er en överblick av hela anläggningen och avslöja möjliga okända säkerhetsrisker
  • Ställ upp kostnaderna för er maskinsäkerhet prioriterat efter risken
  • Som arbetsgivare ska ni se om säkerheten för era medarbetare genom en säkerhetsanalys
  • Upptäck jämförbara säkerhetskoncept för era anläggningar i olika länder

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk