Sverige | svenska

Internationell bedömning av överensstämmelse – USA

Trevlig resa! Överensstämmelse i USA för dina maskiner.

Trevlig resa! Överensstämmelse i USA för dina maskiner.

Maskiner som ska importeras till USA och/eller driftsättas där, måste uppfylla komplexa krav som kan variera mellan delstater och områden. Ett obligatoriskt krav för marknadsgodkännande är t.ex. överensstämmelse med teststandarden från OSHA (Occupational Safety and Health Administration) eller UL. Detta gäller nya, begagnade, modifierade eller utökade maskiner.

Den som säljer maskiner i USA som tillverkare måste se till att alla kraven uppfylls redan under designfasen för att underlätta drifttillståndsprocessen när maskinen väl är på plats.

Operatörer av maskiner i USA är dessutom förpliktigade att säkra arbetet på maskinerna. Bland annat måste ett LoTo-system upprättas.

Från oss får du alla nödvändiga underlag som krävs av lokala myndigheter för att ansöka om certifiering av din maskin och uppnå överensstämmelse i USA från ett och samma ställe.

Vi ger dig rådgivning redan i maskinens konstruktionsfas genom att bedöma designen med hänsyn till de särskilda elkraven i USA. Därefter utför vi alla nödvändiga åtgärder som krävs för överensstämmelse i USA, från riskbedömning till LoTo-system och valideringsrapport. Vid behov kan vi även överta kontakten med de lokala myndigheterna.

IC-USA

Vi hjälper dig med följande tjänster på vägen mot maskiner som uppfyller kraven på överensstämmelse i USA:

Vi hjälper dig när du ska uppnå överensstämmelse i USA

* NFPA = National Fire Protection Association. Standarden NFPA79 definierar kraven på elektriska industrimaskiner i USA.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

Den amerikanska myndigheten ansvarar för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Kraven från OSHA är obligatoriska för arbetsgivare/maskinoperatörer i USA. Efterlevnaden av bestämmelserna kontrolleras med hjälp av regelbundna inspektioner på plats.

OSHA kräver att vissa elektriska produkter ska vara godkända av så kallade NRTL-laboratorier.

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTL är de officiella kontrollorganen som är godkända av OSHA. De utvärderar, testar och certifierar produkter som används för maskiner som ska användas i USA. Med hjälp av ett registreringsnummer som publiceras offentligt på Internet bekräftar NRTL-laboratoriet att motsvarande produkt är godkänd och märkt (t.ex. UL- eller TÜV-beteckning).

Snabböversikt över fördelarna

  • Spara både tid och pengar: Vi ser till att din maskin uppfyller alla krav för överensstämmelse i USA redan under konstruktionsfasen.
  • Problemfritt godkännande/drifttillstånd från lokala myndigheter med fullständig dokumentation som uppfyller kraven i standarderna.
  • Helhetslösning från ett och samma ställe: Din lokala kontaktperson på Pilz koordinerar hela projektet åt dig och övertar även godkännandeprocessen tillsammans med våra experter i USA.
  • Juridisk säkerhet: Våra specialister i USA känner till alla krav i standarder och riktlinjer
  • Optimering av dokumentationsprocessen: Vi tillhandahåller enhetliga underlag – även om dina maskiner tillverkas eller tas i drift på olika ställen.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk