Sverige | svenska

Internationell bedömning av överensstämmelse

Maskinsäkerhet och internationell bedömning av överensstämmelse

Internationell bedömning av överensstämmelse

Exportörer och maskinanvändare ställs inför komplexa frågor beträffande överensstämmelse och lagstiftning när maskiner ska föras in från ett land till ett annat. En maskin som motsvarar direktiven och standarderna i ett land överensstämmer inte nödvändigtvis med föreskrifterna i ett annat land. Det är dock ofta avgörande för ett företags framgång att maskinerna kan användas på en annan ort utan stora tidsförluster och kostnader.

Pilz – Din partner för internationell bedömning av överensstämmelse och maskinsäkerhet

I samarbete med era ingenjörer genomför Pilz de nödvändiga bedömningsförfarandena och utvecklar de nödvändiga strategierna för att möjliggöra överensstämmelse med de aktuella ISO-, IEC-, ANSI-, EN-standarderna eller andra nationella eller internationella standarder.

Pilz hjälper er med att ta fram rättsligt erforderliga tekniska dokument och lämnar in dem - om det krävs - till de godkännande myndigheterna. Tack vare vårt världsomspännande nätverk kan Pilz säkerhetsexperter ge er en tolkning av direktiven och föreskrifterna för det land där maskinen ska tas i bruk.

Våra tjänster

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk