Sverige | svenska

Inspektion av skyddsanordningar

Varaktig säkerhet genom inspektion av skyddsanordningar

Inspektion av skyddsanordningar

Korrekt utförande och montering samt regelbundna kontroller av skyddsanordningar (t.ex. ljusridåer, skyddsgrindssystem osv.) är av högsta vikt. Krav på detta ställs i olika nationella direktiv och förordningar.
Några exempel är BetrSichV i Tyskland, AM-VO i Österrike, OSHA i USA och PUWER i Storbritannien.

"Vi betraktar Pilz som kompetent samtalspartner och drar särskilt fördel av kontrollanternas erfarenhet. De tar över inspektionen av elektriskt avkännande skyddsanordningar men har samtidigt ett öga för grova brister i hela anläggningen, som de uppmärksammar oss på eller för vilka vi får förbättringsförslag"

Bernhard Marstaller, Underhållsansvarig, Allgaier Automotive GmbH

Pilz – Din partner för inspektion av skyddsanordningar och maskinsäkerhet.

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, har ett oberoende inspektionsorgan som är ackrediterat av DAkkS och uppfyller kraven i ISO/IEC 17020. Våra tjänster står därmed för objektivitet och hög tillgänglighet hos maskinerna.
Vi överlämnar inspektionsrapporten och diskuterar den tillsammans med er. Vid godkänd inspektion får maskinen en Pilz-plakett. 

 

Inspektioner av skyddsanordningar från Pilz innehåller

Förstagångsinspektioner och regelbundna inspektioner av de tekniska säkerhetsanordningarna:
•  fackmässig montering och säkra funktioner
•  korrekt integrering i maskinstyrningen
•  kontroll av säkerhetsfunktioner i kopplingsschemat
•  överlämning av inspektionsrapporten
•  ditsättning av kontrollplaketten
•  mätning av efterlopp (kontroll av det säkerhetsavstånd som tillverkaren har angett)

Era fördelar för maskinsäkerheten genom inspektion av skyddsanordningar

  • Följ säkerhetsföreskrifterna, skydda dina anställda och minska både riskerna och ansvaret
  • Minimera stilleståndstiderna och maximera maskinernas tillgänglighet
  • Lita på våra professionella kontrollprocesser med vårt Pilz-kvalitetssigill. Pilz GmbH & Ko. KG, Ostfildern, driver en inspektionsinstans för maskiner och anläggningar som är godkänd av den tyska ackrediteringsmyndigheten (DAkkS).

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk