Sverige | svenska

Internationell bedömning av överensstämmelse

Maskinsäkerhet och internationell bedömning av överensstämmelse

Internationell bedömning av överensstämmelse

Exportörer och maskinanvändare ställs inför komplexa frågor beträffande överensstämmelse och lagstiftning när maskiner ska föras in från ett land till ett annat. En maskin som motsvarar direktiven och standarderna i ett land överensstämmer inte nödvändigtvis med föreskrifterna i ett annat land. Det är dock ofta avgörande för ett företags framgång att maskinerna kan användas på en annan ort utan stora tidsförluster och kostnader.

Pilz – Din partner för internationell bedömning av överensstämmelse och maskinsäkerhet

I samarbete med era ingenjörer genomför Pilz de nödvändiga bedömningsförfarandena och utvecklar de nödvändiga strategierna för att möjliggöra överensstämmelse med de aktuella ISO-, IEC-, ANSI-, EN-standarderna eller andra nationella eller internationella standarder.

Pilz hjälper er med att ta fram rättsligt erforderliga tekniska dokument och lämnar in dem - om det krävs - till de godkännande myndigheterna. Tack vare vårt världsomspännande nätverk kan Pilz säkerhetsexperter ge er en tolkning av direktiven och föreskrifterna för det land där maskinen ska tas i bruk.

Pilz internationella bedömning av överensstämmelse innehåller

  • Sökning efter landsspecifika riktlinjer för maskinsäkerhet
  • Framtagning av nödvändig teknisk dokumentation
  • Stöd vid de nödvändiga ombyggnadsåtgärderna
  • Genomförande av bedömningsförfarandet med det behöriga anmälda organet (notified body)
  • Ledsagning vid säkerhetstekniska kontroller på plats

 

Era fördelar för maskinsäkerheten genom den internationella bedömningen av överensstämmelse

  • Använd vårt expertnätverk för de direktiv som är av betydelse för din marknad
  • Förenkla förflyttningen av maskiner från ett ekonomiskt område till ett annat eller från ett kompetensområde till ett annat.
  • Utnyttja det internationella erkännande som den DAkkS-ackrediterade inspektionsinstansen hos Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, har när det gäller maskiner och säkerhetsanordningar
  • Lita på Pilz när det finns hinder gällande överensstämmelse och rättsligt ansvar för att ta sig in på en marknad

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon:
E-post: pilz.se@pilz.dk