Säkerhetssystemen PNOZmulti – expansionsmoduler

Din applikation bestämmer: expandera basmoduler modulärt

Säkerhetssystemen PNOZmulti – expansionsmoduler

Om anläggningen växer gör även PNOZmulti det. Det finns expansionsmoduler för modulär utbyggnad som du kan kombinera fritt utifrån vad som behövs: De konfigurerbara säkerhetssystemen består alltid av en basmodul och expansionsmoduler som tillval.

En basmodul har ingångar, reläutgångar, säkra halvledarutgångar, utgångar för automationstillämpningar, kaskadingång och kaskadutgång. Antalet in- och utgångar kan ökas med expansionsmodulerna. Särskilda expansionsmoduler möjliggör t.ex. säker varvtalsövervakning.

Dina fördelar

 • enkel konfigurering med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
 • kostnadsoptimerat genom det modulära konceptet – du betalar bara för det du behöver
 • låga kabeldragningskostnader tack vare löstagbara anslutningsplintar
Dina fördelar

Egenskaper för expansionsmoduler

Egenskaper för expansionsmoduler
 • Expansionsmodulernas lägen fastställs i PNOZmulti Configurator.
 • Bygelkontakter används för att ansluta modulerna till varandra.
 • löstagbara anslutningsplintar (fjäderkraftsplintar eller skruvplintar kan väljas som tillbehör)
 • maximalt 12 expansionsmoduler och 1 fältbussmodul på en basmodul
 • maximalt 8 expansionsmoduler till höger om basmodulen (t.ex. in- och utgångsmoduler, säkra varvtalsvakter och stilleståndsvakter)
 • till vänster om basmodulen: maximalt 4 expansionsmoduler och 1 fältbussmodul
 • anslutningsmodul PNOZ ml1p för anslutning av 2 basmoduler
 • anslutningsmodul PNOZ ml2p för anslutning till distribuerad periferi: 4 distribuerade moduler PDP67 per anslutningsmodul (maximalt 16 distribuerade moduler per basmodul)

Sparar kostnader

Varvtals- och stilleståndsvakter: säker axelövervakning

Med de säkra varvtals- och stilleståndsvakterna möjliggör säkerhetssystemen PNOZmulti säker övervakning av drivenheter i inställnings- och automatdrift upp till och med PL e. Därmed kan upp till två axlar övervakas oberoende av varandra via inkrementalgivare. Börvärdena kan enkelt ställas in med det grafiska konfigurationsverktyget PNOZmulti Configurator.

 


Säker övervakning av analoga ingångssignaler

 

Den säkra analoga ingångsmodulen PNOZ ma1p har två säkra ingångar som är oberoende av varandra. För varje ingång kan upp till åtta gränsvärden definieras i PNOZmulti Configurator med några få klick. Ingångarna lämpar sig för att ansluta mätomformare eller givare med standardiserade 10 V-spänningssignaler och 20 mA-strömsignaler.

Som användare drar du nytta av snabbare drifttagning och reducerad kabeldragning. Med den analoga ingångsmodulen är PNOZmulti lämplig för följande branscher: processteknik, linbane-/liftanläggningar och brännarstyrningar. Den finns även som coated version, som är framtagen för att användas i tuff industrimiljö.

Sparar kostnader

Hantera komplexa uppgifter i nätverk

Den säkra anslutningsmodulen PNOZ ml1p möjliggör enkelt datautbyte mellan flera olika PNOZmulti-basmoduler. Din fördel: Om de fysiska gränserna uppnås för en enhet använder du helt enkelt flera PNOZmulti! Därför kan du övervaka och styra även komplexare maskiner och anläggningar. Gruppavstängning och drifttagning av anläggningsdelar är andra möjligheter.

Den modulära uppbyggnaden hos PNOZmulti gör det möjligt att ansluta upp till fyra anslutningsmoduler PNOZml1p till varje basmodul och därmed bygga upp både ring- och trädstrukturer. Informationen som ska överföras tilldelar du enkelt och snabbt med PNOZmulti Configurator. Du behöver inte specialkunskaper om säkra bussystem eller en särskild adressering av anslutna moduler.

Hantera komplexa uppgifter i nätverk

Distribuerat på fältet med säker sensorteknik

Den säkra anslutningsmodulen PNOZ ml2p används för säker överföring av ingångsinformation från distribuerade moduler till styrsystemet PNOZmulti. Med hjälp av IP67-ingångsmodulen PDP67 F 8DI ION kan du ansluta din sensorteknik utanför kopplingsskåpet. Tack vare programverktyget PNOZmulti Configurator får du lägre planerings- och konstruktionskostnader! Du övervakar nämligen inte bara samtliga säkerhetsfunktioner på ett säkert sätt, utan även direkt på fältet. Därför kan även sammankopplade och distribuerade anläggningar utformas med PNOZmulti.

 

Distribuerat på fältet med säker sensorteknik

Säker övervakning av analoga ingångssignaler

Den säkra analoga ingångsmodulen PNOZ ma1p har två säkra ingångar som är oberoende av varandra. För varje ingång kan upp till åtta gränsvärden definieras i PNOZmulti Configurator med några få klick. Ingångarna lämpar sig för att ansluta mätomformare eller givare med standardiserade 10 V-spänningssignaler och 20 mA-strömsignaler.

Som användare drar du nytta av snabbare drifttagning och reducerad kabeldragning. Med den analoga ingångsmodulen är PNOZmulti lämplig för följande branscher: processteknik, linbane-/liftanläggningar och brännarstyrningar. Den finns även som coated version, som är framtagen för att användas i tuff industrimiljö.

Säker övervakning av analoga ingångssignaler

Vårt produktsortiment: PNOZmulti expansionsmoduler

PNOZmulti – säkra I/O-moduler

Olika moduler som ingångsmoduler, analogingångsmoduler, relä- och halvledarutgångsmoduler, varvtalsvakter samt stilleståndsvakter och anslutningsmoduler finns tillgängliga.

PNOZmulti – standard-I/O-moduler

Ingångsmodulen har åtta ingångar för automationsfunktioner.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk