Ministyrningen PNOZmulti 2 – basmoduler

Förutsättningar för din applikation: vilken basmodul är den riktiga?

Vilken basmodul för PNOZmulti 2 är den riktiga?

De konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 kan användas i praktiskt taget alla områden inom anläggnings- och maskinkonstruktion. Säkerhetsfunktionerna kan övervakas säkert med PNOZmulti 2, och standardstyruppgifter kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt.

De konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 är modulärt uppbyggda: Du väljer en basmodul och efter behoven i din applikation det nödvändiga antalet expansionsmoduler.

Den kompakta fristående basmodulen PNOZ m C0 kan inte expanderas modulärt. Med sin konstruktionsbredd på 22,5 mm är den lika smal som ett säkerhetsrelä, men lika kraftfull som en säkerhetsstyrning.

I programvaruverktyget PNOZmulti Configurator skapar du både maskinvarukonfigurationen och tillämpningskonfigurationen. Den skapade konfigurationen laddas in i ett programminne och läggs in i basmodulen. Konfigureringen kan simuleras offline före idrifttagningen helt utan maskinvara.

Den minsta säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 – fristående basmodul PNOZ m C0

Den minsta säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 – fristående basmodul PNOZ m C0

Med en konstruktionsbredd på endast 22,5 mm övervakar den extremt kompakta fristående basmodulen upp till fyra säkerhetsfunktioner på maskiner med åtta fritt konfigurerbara säkra ingångar och fyra säkra halvledarutgångar. Beroende på tillämpning kan safety-krav upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 eller SIL CL 3 enligt EN IEC 62061 implementeras. PNOZ m C0 Är säker, kraftfull och mycket lönsam för små maskiner inom olika branscher och användningsområden, som t.ex. paketering, för robotceller eller inom Food and Beverage. Utöka kraftpaketet med säker sensorteknik – som skyddsgrindssystemet PSENmlock, de säkra ljusridåerna PSENopt II eller säkerhetsgivarna PSEN.

Du kan använda de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 oavsett maskintyp, anläggningstyp, land eller bransch. Om antalet säkerhetsfunktioner på din maskin ökar kan överföring ske till modulärt expanderbara basmoduler – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 eller PNOZ m B1. Ännu efter 20 års marknadsmognad gäller principen ”många funktioner – en lösning!” fortfarande

Dina fördelar vid användningen:

 • Du kan skapa en säkerhetskoppling med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator utan licenskostnader
 • Maximal flexibilitet: Ingångarna och utgångarna kan konfigureras fritt i PNOZmulti Configurator
 • Skräddarsydda kostnader och platsbesparing i kopplingsskåpet: lika smal som ett säkerhetsrelä, lika kraftfull som en säkerhetsstyrning

Mer information:

Obs! UL-certifiering för basmodulerna PNOZ m C0 och PNOZ m B0.1 väntas till slutet av 2023.

Hantera brännarstyrningar på ett säkert sätt med ministyrningarna PNOZmulti 2

Med basmodulen PNOZ m B1 Burner för den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 kan du hantera säker övervakning och samtidigt säker styrning av eldningsanläggningar med en enda lösning. PNOZmulti 2 styr och övervakar nämligen både brännaren och hela eldningsanläggningen. Du kan konfigurera en mängd olika brännartillämpningar med brännarelementet (funktionskomponent), som efterbildar de utökade funktionerna i en flexibelt konfigurerbar elektronisk eldningsautomat. Till detta hör olika typer av brännare som huvudbrännare och icke-huvudbrännare, med direkt eller indirekt tändning samt låg- och högtemperatursdrift och mycket mer. Dessutom kan du använda expansionsmodulen PNOZ m EF 4DI4DORD med fyra säkra, diversitära reläutgångar enligt EN 50156-1 för styrning av brännarens säkerhetsventiler.

Dina fördelar vid användningen:

 • flexibel och säker utformning av din eldningsanläggning
 • sparar mycket tid vid planeringen och projekteringen, eftersom även komplexa säkerhetsapplikationer enkelt och snabbt kan införas med en enda ministyrning
 • Anslutningsmöjligheter till många olika automationsmiljöer och kommunikationssystem
 • maximal säkerhet genom testade och certifierade maskin- och programvaruelement
PNOZ m B1 Burner

Snabböversikt över dina fördelar

 • skräddarsydda kostnader tack vare exakt anpassning till applikationerna med expansionsmoduler
 • korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet med anslutning till alla vanliga fältbussystem via motsvarande moduler
 • bekväma diagnostikmöjligheter
 • maximal säkerhet – beroende på applikation upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061.
Fördelar med basmodulerna för ministyrningarna PNOZmulti 2

Översikt över egenskaperna

Egenskaper för basmodulerna för PNOZmulti 2
 • upplyst display för snabbare drifttagning och enkel diagnostik
 • displayvisning av felmeddelanden, status för matningsspänningen, in- och utgångar, status- och enhetsinformation samt individuell kundtext
 • maximalt 4 expansionsmoduler kan anslutas på vänster sida plus högst 1 kommunikationsmodul och 1 fältbussmodul
 • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkrafts- eller skruvplintar (kan väljas som tillbehör)
 • utbytbart programminne
 • diagnosgränssnitt
PNOZ m C0

PNOZ m C0 – kompakt

 • 8 säkra ingångar, upp till 2 stycken kan konfigureras som hjälputgångar
 • 4 säkra halvledarutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e, SIL CL 3
 • 2 testpulsutgångar, båda kan konfigureras som standardutgångar
 • kan inte expanderas modulärt
 • konfigurerbar i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator från och med version 11.1
 • chipkort som tillvalslagringsmedium
PNOZ m B0

PNOZ m B0 – för universell användning

 • 20 säkra ingångar, upp till 8 stycken kan konfigureras som hjälputgångar
 • 4 säkra halvledarutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e, SIL CL 3
 • 4 testpulsutgångar, upp till 4 stycken kan konfigureras som standardutgångar
 • maximalt 6 expansionsmoduler kan anslutas på höger sida
 • upp till 253 anslutningslinjer i PNOZmulti Configurator
 • Chipkort som lagringsmedium
PNOZ m B0.1

PNOZ m B0.1 – för små till medelstora applikationer

 • samma egenskaper som PNOZ m B0
 • max. 1 I/O-modul möjlig
 • konfigurerbar i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator från och med version 11.0
PNOZ m B1

PNOZ m B1 – för stora projekt

 • inga ingångar eller utgångar på basmodulen, antalet kan styras beroende på vilken typ av I/O-moduler som används
 • upp till 12 säkra expansionsmoduler och 1 utgångsmodul för standardtillämpningar kan anslutas på höger sida
 • upp till 1 024 anslutningslinjer i PNOZmulti Configurator (från och med version 10)
 • integrerade Ethernet-gränssnitt och Modbus/TCP i grundutförandet (on-board)
 • USB-minne för lagring, flera projekt kan sparas på samma USB-minne
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner – för industriell eldningsteknik

 • Samma tekniska egenskaper som PNOZ m B1.
 • Utöver övervakning av anläggningsrelaterade säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar osv. även styrning och övervakning av eldningsanläggningar
 • Styrning och övervakning av eldningsanläggningar, t.ex. övervakning av säkerhetskedjor, förbränningstryck, tändning, flammor, extern blandningsreglering och täthetskontroll
 • Styrning av säkerhets-, tändnings- och luftningsventiler, tändning, extern blandningsreglering och förbränningsluftfläktar
 • Övervakning av följande typer av olje- och gasbrännare: huvudbrännare med direkt tändning, huvudbrännare med indirekt tändning och gemensam flamövervakning

Basmodulerna för PNOZmulti 2 – vad kan övervakas?

Följande kan anslutas till basmodulerna:

 • Nödstoppsknapp
 • Grindbrytare, säker grindgivare
 • ljusridåer
 • Laserskanner
 • Knappar på tvåhandsdon
 • driftsättsväljare
 • Säkerhetstrampmattor
 • Sensorer
 • Åtkomstbehörighet PITreader
 • Funktionssäkert driftsättsval PITmode

Vid användning av operatörspanelerna PMI, manöverdonen PIT, den säkra sensortekniken PSEN och den distribuerade periferin PDP67 får du ett helt system som komplett lösning.

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 basmoduler

PNOZmulti 2 basmoduler

Basmodulerna till de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 kan expanderas modulärt till höger och vänster. De uppfyller kraven för PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061. Det högsta värdet som kan uppnås beror på inkopplingen.

Tillbehör PNOZmulti 2

Här hittar du färdiga anslutningskablar med olika längd för anslutning av Motion Monitoring-moduler. Du hittar även varianter som du kan färdigställa själv för anslutning till många vanliga omformare.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk