Säkerhetsbrytare med låsning

Arbeta säkert och produktivt – med säkerhetsbrytarna från Pilz

Produktbild på flera säkerhetsbrytare med låsning

Rörliga avskiljande skyddsanordningar som sväng- och skjutgrindar, luckor eller huvar kan hittas i nästan alla tillämpningar. Om det förekommer farliga efterloppsrörelser krävs en säkerhetslåsning med motsvarande manipulationsskydd i enlighet med SS-EN ISO 14119

Det går inte att öppna skyddsgrindarna förrän farliga maskinrörelser har stoppats. Det går inte att återstarta förrän skyddsgrindarna är stängda och låsta. Skyddsanordningarna får varken kunna kringgås eller manipuleras. 

Pilz säkerhetsbrytare med låsning erbjuder rätt lösning för både process- och personskydd – för säkert och produktivt arbete.

Säker låsning. Effektiv produktion.

 • Ett omfattande sortiment av brytare ger hög flexibilitet vid maskinkonstruktion
 • Utformat för alla tillämpningar upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849 resp. SIL 3 enligt SS-EN IEC 62061
 • Spara tid och kostnader genom enkel montering samt möjlighet till säker seriekoppling med diagnostik
 • Skydd mot farliga maskinrörelser tack vare övervakningen av säker förregling och säker låsning
 • Hög säkerhet och produktivitet: manipulationsskydd förhindrar oönskade avbrott i produktionen, valfri kodning
 • Individuell skyddsgrindslösning som passar tillämpningen
 • Hög tillgänglighet och lång livslängd för sensorerna
En produktionsmedarbetare framför maskinen där en säkerhetsbrytare med låsning används

Skydda människa och maskin

Letar du efter rätt säkring till din rörliga avskiljande skyddsanordning? Frågan om typ av skyddsanordning, nödvändig låsning samt Performance Level är grundläggande för valet av lämplig säkerhetslåsning: 

Ikon med symboler för skyddsanordningar

Typ av skyddsanordning

Är det en beträdbar eller icke beträdbar skyddsanordning? Beträdbara säkerhetsanordningar är oftast större sväng- och skjutgrindar, och icke beträdbara är t.ex. huvar eller luckor.

Ikon med en symbol som föreställer en klocka

Processlåsning eller säker låsning 

Frågan om typ av låsning beror på efterloppstiden. Om tiden det tar att nå riskzonen är längre än efterloppstiden räcker det med en processlåsning. Om tiden det tar att ingripa är kortare än efterloppstiden behövs det däremot en säker låsning (för personskydd).

Ikon med bokstäverna PL

Performance Level

Skyddsnivån fastställs enligt SS-EN ISO 13849-1 eller SS-EN 62061. Avgörande för bedömningen är t.ex. hur allvarliga de eventuella skadorna är, hur ofta riskerna uppträder och i vilken utsträckning riskerna kan undvikas.

 

Mer information att läsa igenom:

Whitepaper om säkerhetslåsningar

I vårt whitepaper har vi sammanfattat all viktig information om säkerhetslåsningar åt dig. Få reda på allt om de olika säkerhetsfunktionerna och hur installationen utförs på ett säkert sätt.

Ladda ner whitepaper

Broschyr om säkerhetslåsningar

I vår nya broschyr ”Säkerhetslåsningar – för mer säkerhet och produktivitet” hittar du dessutom intressant information om användningsmöjligheterna för de enskilda produkterna.

Ladda ner broschyren

Översikt över Pilz säkerhetsbrytare med låsning

För att säkra rörliga avskiljande skyddsanordningar erbjuder vi ett mångsidigt sortiment av säkerhetslåsningar. De övervakar grindar i skyddsstaket samt huvar och luckor på ett lönsamt och effektivt sätt: 

Typ

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Tillämpningar beträdbara och icke beträdbara skyddsgrindar beträdbara och icke beträdbara skyddsgrindar små icke beträdbara skyddsgrindar beträdbara och icke beträdbara skyddsgrindar stora beträdbara skyddsgrindar
Funktionsprincip elektromekanisk transponder transponder transponder transponder
Låsningsprincip arbetsströmprincip,
viloströmprincip
arbetsströmprincip bistabil princip bistabil princip bistabil princip
Säkerhetsfunktioner processlåsning, säker låsning (personskydd) processlåsning, säker låsning (personskydd) säker låsning (personskydd) säker låsning (personskydd) säker låsning (personskydd)
Klassificering av förreglingen enligt SS-EN ISO 13849-1 (grindövervakning) PL c,
med feleliminering PL d
PL e, kategori 4 PL d, kategori 3 PL e, kategori 4 PL e, kategori 4
Klassificering av låsningen enligt SS-EN ISO 13849-1 (låsningsövervakning) PL c,
med feleliminering PL d
PL c, kategori 2 PL d, kategori 3 PL e, kategori 4 PL e, kategori 4
Hållkraft FZH: 1 500 N
 • F1max: 1 000/2 000 N (processkydd)
 • F1max: 2 000 N (personskydd)
1 950 N (F1max: 3 900 N) FZH: 7 500 N FZH: 2 000 N
Manipulationsskydd lågt till högt till högt till högt till högt
Hjälpupplåsning inbyggd - inbyggd inbyggd inbyggd
Nödöppning tillval (PSEN me5) - - tillval inbyggd
Nödupplåsning tillval (PSEN me5) - - tillval -
Länk till produkterna PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Säkra helhetslösningar för din skyddsanordning

Förutom säkerhetslåsning räknas även en kompletterande manöverenhet samt lämplig kabeldragning och styrteknik till tillförlitlig och effektiv säkring av skyddsanordningar. Säkerhetssensorerna från Pilz kan seriekopplas och är kompatibla med ytterligare produkter och gränssnitt. De passar optimalt in i din anläggningsmiljö och möjliggör även ombyggnad av din anläggning i efterhand med komponenter från Pilz.

Individuell skyddsgrindslösning med åtkomstbehörighet

 • Säkerhetsbrytare med låsning för process- och personskydd 
 • Enkel användning med knappenheten PITgatebox, med valfri inbyggd åtkomsthantering 
 • Kompletterande tillbehör: från passande grindhandtag till nödöppning 
 • Omfattande diagnostik- och statusinformation med Safety Device Diagnostics (SDD) 
 • Den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2
Bild på en tillämpning med skyddsanordning

Vårt produktutbud: Säkerhetsbrytare med låsning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk