Säkra skyddsgrindssystem

Skyddsgrindssystem för att säkra avskiljande skyddsanordningar

Säkra skyddsgrindssystem

De säkra skyddsgrindssystemen som PSENmech med låsning, PSENslock, PSENmlock och PSENsgate används för att säkra avskiljande skyddsanordningar. De övervakar grindar i skyddsstaket samt huvar och klaffar. Med våra säkra skyddsgrindssystem får du en kostnadsoptimerad och effektiv lösning som uppfyller kraven i SS-EN ISO 14119.

När en skyddsgrind öppnas måste farliga maskinrörelser stoppas och återstart förhindras enligt SS-EN ISO 14119. Skyddsanordningarna får varken kunna kringgås eller manipuleras.

De säkra skyddsgrindssystemen från Pilz uppfyller dessa krav effektivt och har dessutom ytterligare integrerade funktioner för extra lönsamhet.

 

Nyhet: PSENmech – nu även som skyddsgrindssystem med låsning

PSENmech finns numera inte bara som säkerhetsgivare för ren skyddsgrindsövervakning, utan även som skyddsgrindssystem med låsning. På så sätt säkerställs att skyddsgrinden hålls stängd till dess att produktionsprocessen har avslutats samt förhindrar återstart. Det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning passar både för person- och processkydd, för både luckor och fullstora dörrar. Det kan kombineras med säker styrteknik som säkerhetsreläet PNOZsigma eller den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2.

PSENmech med låsning är rätt val om du letar efter en mycket lönsam grundlösning för att garantera säkerheten för skyddsgrindar. Det täcker de viktigaste grundkraven. Läs nedan om våra skyddsgrindslösningar för utökade tillämpningar.

PSENmech som skyddsgrindssystem med låsning

Välj det säkra skyddsgrindssystemet för din applikation:

  PSENmech med låsning PSENslock PSENmlock PSENsgate
Tillämpningar Huvar, luckor,​
sväng- och skjutdörrar
Huvar, luckor, sväng- och skjutdörrar Huvar, luckor, sväng- och skjutdörrar Större fullstora svängdörrar och skjutdörrar
Funktionsprincip Elmekanisk Transponder Transponder Transponder
Låsningsprincip Arbetsströmsprincip,​
Viloströmsprincip

Arbetsströmsprincip
Bistabil princip (1) Bistabil princip (1)
Säkerhetsfunktioner Personskydd,​
Processkydd

Processkydd

Personskydd,
Processkydd
Personskydd,
Processkydd
Klassificering enligt SS-EN ISO 13849-1 (grindövervakning) PL c,​
med feleliminering PL d
PL e PL e PL e
Klassificering låsning enligt SS-EN ISO 13849-1 (låsningsövervakning) PL c,​
med feleliminering PL d
- PL e PL e
Hållkraft 1 500 N 500 eller 1 000 N 7 500 N 2 000 N
Manipulationsskydd Lågt Till högt Till högt Till högt
Hjälpupplåsning Integrerat - Integrerat Integrerat (2)
Nödöppning Tillval (endast PSEN me5) - Tillval Integrerat (2)
Nödupplåsning Tillval (endast PSEN me5) -

Tillval (endast på varianter
med Power Reset)

 
Länk till produkterna PSENmech med låsning PSENslock PSENmlock PSENsgate

Anmärkningar:

(1) Bistabil princip: Energi på för aktivering av lås och Energi på för inaktivering av lås.​

(2) Hjälpupplåsning eller nödupplåsning är obligatoriskt med PSENsgate och måste ingå i beställningen.

Lönsam skyddsgrindslösning – dina fördelar

  • Skydd mot farliga rörelser och flygande delar från maskiner och anläggningar genom att maskinrörelsen stoppas
  • Förhindrar återstart enligt SS-EN ISO 14119
  • Skyddsanordningarna har högt manipulationsskydd
  • Säker helhetslösning med styrteknik från Pilz
  • Energisnål tack vare minskad strömförbrukning
Lönsam skyddsgrindslösning

Egenskaper för säkra skyddsgrindssystem

Egenskaper för säkra skyddsgrindssystem
  • Övervakning av dörrar, huvar och klaffar enligt SS-EN ISO 14119
  • Konstruerad för alla tillämpningar upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt SS-EN IEC 62061

Branschanvändning av säkra skyddsgrindssystem

Modulärt skyddsgrindssystem: komplett skyddsgrindslösning med åtkomstbehörighet

Med vårt modulära skyddsgrindssystem erbjuder vi dig en individuell skyddsgrindslösning som är optimalt anpassad efter din tillämpning. På så sätt får du en flexibel kombination av enskilda komponenter som passar just dina krav. Du får inte bara tillförlitlig säkring av din skyddsgrind, utan även hantering av åtkomstbehörighet. På så sätt säkerställs det att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan utföra kommandon som stoppa, låsa upp, låsa eller kvittera.

Modulärt skyddsgrindssystem

Komplett skyddsgrindslösning med åtkomstbehörighet: modulärt skyddsgrindssystem från Pilz

Vårt produktutbud: Skyddsgrindssystem

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk