Optiska sensorer

Tillförlitlig objektigenkänning

optiska sensorer

De optiska sensorerna upptäcker ett objekt genom att sända ut ljusstrålar som reflekteras av materialet. På så sätt kan tillförlitlig objektigenkänning garanteras även för kolsvarta, glansiga eller speglande objekt. Sensorerna har ingen säkerhetsfunktion. De avger dock en omkopplingssignal som utvärderas av Pilz säkra styrteknik, t.ex. ministyrningen PNOZmulti 2 eller det modulära säkerhetsreläet myPNOZ.

De optiska sensorerna används till exempel i lösningar för förpackningsmaskiner för säker övervakning av kartongmatningen. Lösningen är TÜV-certifierad för PL d eller SIL CL 2.

Fördelar

Fördelar med optiska sensorer
 • TÜV-certifierad lösning för PL d/kategori 3 enligt EN ISO 13849-1 eller SIL CL 2 enligt EN/IEC 62061: certifierad lösning som sparar pengar och tid
 • högre säkerhet för personalen: minimerad olycksrisk genom användning av säker styrteknik i kombination med optiska sensorer
 • kostnadsbesparingar genom användning av optiska sensorer: inga omständliga mekaniska anordningar
 • enkel integrering i befintliga tillämpningar och möjlighet till ombyggnad genom användning av en definierad komponentuppsättning och tillhörande lösningsbeskrivning
 • hög tillförlitlighet vid igenkänning av olika förpackningsmaterial, t.ex. kolsvarta, glansiga eller speglande objekt
 • flexibel montering av sensorerna, sidomontering eller ovanför kartongmagasinet

Egenskaper

 • säkra ministyrningen PNOZmulti 2 – alla basmoduler i produktfamiljen PNOZmulti 2 kan användas – ELLER
 • de modulära säkerhetsreläerna med typnyckeln myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 OCH
 • 2 optiska sensorer O300.GP.2-11246332 per kartongmatning/kartongmagasin
 • korta svarstider för sensorerna
 • punkt-strålform
 • bakgrundsbortkoppling
 • brytarområde 30–100 mm
 • kontakt M8 4-polig
Egenskaper hos optiska sensorer

Tillämpningar

Lösning med de säkra ministyrningarna PNOZmuti 2 + två optiska sensorer per matningsanordning

Exempel applikation

Lösning med det modulära säkerhetsreläet myPNOZ + två optiska sensorer per matningsanordning

Exempel applikation

Hur får man till en säker och produktiv applikation:

Med den TÜV-certifierade Pilz-lösningen för PL d/SIL CL 2 bestående av ministyrningarna PNOZmulti 2 eller säkerhetsreläet myPNOZ tillsammans med två optiska sensorer kan du öka säkerheten och produktiviteten för dina förpackningsmaskiner!

Tillämpningen finns inom området kartongmatning, till exempel hos kartonguppresare. Här reses vikt kartongmaterial till kartonger i maskinen. Kartongerna matas in via ett kartongmagasin. Maskinens rörliga delar utgör en fara för operatörerna eftersom de kan sträcka in handen i maskinen genom den tomma matningsöppningen och skada sig själv. Kartongen fungerar normativt som en avskiljande skyddsutrustning. Så länge det finns tillräckligt många kartonger i magasinet täcks öppningen av kartongerna och det går inte att sträcka in handen i riskområdet medan maskinen är igång.

Lösningen ska förhindra att en operatör sträcker in handen i maskinen genom den tomma matningsöppningen och skadar sig själv

Exempel lösning

Så länge det finns tillräckligt många kartonger i matningsmagasinet är det inte möjligt att sträcka in handen i riskområdet

Exempel lösning

Om det definierade lägsta antalet kartonger i magasinet underskrids stänger säkerhetsstyrningens utgångar av maskinen

Exempel lösning

Säker åtkomst till kartongmatningen:

Kartongmatningsöppningen måste övervakas. De optiska sensorerna känner av om det finns tillräckligt med förpackningsmaterial i magasinet. Om det definierade antalet kartonger i magasinet nås eller underskrids stänger säkerhetsstyrningens utgångar av maskinen. Maskinen förblir i stoppläget tills tillräckligt många kartonger har fyllts på och produktionen kan återupptas.

Två optiska sensorer behövs per matningsanordning. Dessa kan monteras antingen på sidan eller ovanför matningsmagasinet.

Mer information

Här hittar du all information om säkring av förpackningsmaskiner:

Ladda ned informationsblad

Automation för förpackningsmaskiner

Vårt produktutbud:

Optiska sensorer

Med de optiska sensorerna garanteras tillförlitlig objektigenkänning även för kolsvarta, glansiga eller speglande objekt. De optiska sensorerna används till exempel i lösningar för förpackningsmaskiner.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk