PNOZ X säkerhetsrelä

Skräddarsydd säkerhet för din tillämpning

Översikt över säkerhetsreläerna PNOZ X

Säkerhetsreläerna PNOZ X är beprövade med sin tillförlitlighet och robusthet. De återfinns inom ett brett användningsområde och i mycket olika säkerhetstillämpningar. Använd ett PNOZ X per säkerhetsfunktion. Den tekniska basen utgörs av potentialfria elektromekaniska kontakter i 2-relä-teknik. Dimensionerna varierar från 22,5 till 90 mm, antalet kontakter från två till åtta. Oavsett hur dina säkerhetskrav ser ut – PNOZ X har testats miljontals gånger i tuffa industrimiljöer.

PNOZ X passar alla applikationer – fördelar

  • många olika typer för samtliga säkerhetsfunktioner
  • mycket kostnadseffektivt
  • snabb idrifttagning genom löstagbara plintar med fjäderkraft- eller skruvanslutning
  • maximal säkerhet och litet behov av utrymme
  • flexibel användning med multispänningsnätdel
  • elektromekanisk, robust, kompakt
Exempel på användning av säkerhetsreläet PNOZ X på en förpackningsmaskin

PNOZ X – passar alla säkerhetstillämpningar, även speciallösningar

De optoelektroniska skyddsanordningarna PSENopt och muting-brytaren PMUT X1P ger en säker och effektiv lösning:

Transporteras gods in i och ut ur riskområdet i din produktionsprocess, utan att operatören själv får komma in i riskområdet?
Då har vi en effektiv och säker lösning: våra säkerhetsljusstråleskydd och -ljusridåer PSENopt tillsammans med muting-brytaren PMUT X1P. Materialet kan passera ljusridån hela tiden och om operatören oavsiktligt beträder området meddelas styrsystemet direkt om detta.

Förutom mutingfunktionen kan upp till fyra mutinggivare anslutas och mutinglampor kan övervakas.

Alltid rätt PNOZ X

Vårt produktutbud: PNOZ X

Mutingstyrning

Mutingstyrningen används för tillfälliga förbikopplingar av säkerhetsfunktioner (muting).

Övervakning av trampmattor

Passar särskilt bra för övervakning av brytlister och trampmattor.

Stillestånds- och spänningsövervakning

För säker övervakning av stillestånd eller spänning.

Övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar

Säkerhetsreläerna PNOZ X övervakar funktioner som t.ex. nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar, ljusridåer, gränslägesbrytare. Ett PNOZ-säkerhetsrelä per säkerhetsfunktion används.

Tvåhandsövervakning

Tvåhandsövervakningen i produktgruppen PNOZ X tillhandahåller säker övervakning av tvåhandsdon. Det finns två varianter: typ IIIC och typ IIIA enligt EN 574.

Kontaktutvidgning

Fördröjda och omedelbara kontaktexpansioner i produktgruppen PNOZ X för utökning och förstärkning av kontakter. Dessa fungerar som expansionsmoduler för säkerhetskontakterna i ett grundrelä. Grundreläer är alla säkerhetsreläer respektive säkerhetsstyrningar med återkopplingsövervakning.

Tidsövervakning

Säkerhetsreläerna PNOZ X övervakar nödstopp, skyddsgrindar och ljusbommar med frånslagsfördröjning. En del av enheterna är avsedda att användas som säkert tidrelä, pulserande eller fördröjt efter tillslag.

Tillbehör

Tillbehör för säkerhetsreläerna PNOZ X.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk