IO-Link Safety

Kommunicera med säkerhet fram till fältet – i ett system

Med IO-Link Safety uppfylls önskemålet om flexibel automation. Vill du veta hur? Det är väldigt enkelt: Med den säkra och standardiserade punkt-till-punkt-kommunikationen IO-Link Safety kan du integrera sensorer fram till fältet, snabbt och bekvämt. Samtidigt erbjuder IO-Link Safety dig nya alternativ för datadiagnostik och stödjer därmed optimeringen av dina processer.

  • Säker punkt-till-punkt-kommunikation från styrningen till sensorerna på fältet.  
  • Standardiserat i hela världen i IEC 61139-2  
  • Högsta säkerhet upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 (SIL 3 enligt IEC 61508/62061) 
  • Fältbussoberoende

Dra nytta av vår expertis som viktig partner och utvecklare av IO-Link Safety-standarder. Pilz erbjuder hela systemet med master och sensorer och hjälper dig att integrera IO-Link Safety i din applikation! 

Kontakt med experter

IO-Link Safety med Pilz – en första översikt

IO-Link Safety: Flexibelt. Enkelt. Intelligent.

Symbolisk framställning av en ökning
Symbolisk framställning av en klocka
Symbolisk framställning av ett förstoringsglas

Så ökar du produktiviteten.

IO-Link Safety-enheter identifieras automatiskt och parametrar överförs direkt. Det förenklar utbyte av komponenter och minskar reparationsrelaterade stilleståndstider för dina maskiner. Samtidigt minskar antalet nödvändiga enhetstyper, vilket förenklar komplexiteten vid inköp och skapar mer utrymme på lagret.

Spara tid 

Punkt-till-punkt-anslutningen förenklar sensorernas kabeldragning avsevärt på fältet. De oskärmade kablarna med tre ledare ansluter du direkt till IO-Link Safety-master. För detta ändamål använder IO-Link Safety vanliga anslutningskontakter. Konfigurationen av enheten utförs antingen via PLC-parametrisering eller med Pilz konfigurationsverktyg. Detta förenklar installationen och idrifttagandet betydligt.

Optimera dina processer

Inom området för datadiagnostik skapar IO-Link Safety nya möjligheter, som exempelvis självdiagnostikfunktionen för förbättrat underhåll. Fältenheten levererar relevanta data om maskinernas tillstånd direkt till styrningen. Därifrån kan de användas för processoptimering.

Så här använder du IO-Link Safety

Har du flera säkerhetssensorer som används i din anläggning? Då är IO-Link Safety den rätta lösningen för dig. Utbyggnaden av IO-Link-tekniken möjliggör säker och kontinuerlig kommunikation från styrningen till säkerhetsinriktade sensorer. Den enkla fältintegreringen med snabb kabeldragning samt alternativen för datadiagnostik ger dig en stor potential att implementera din automation på ett både flexibelt och produktivt sätt.

Läs mer i vår kundtidning

Grafik IO Link Safety
Grafisk framställning av en maskin

Förpackningsanläggning med åtkomstsäkring 

  • Krav:  

Tid- och platsbesparande integrering av säkerhetssensorer.  

  • Lösning: 

Decentraliserad IO-Link Safety-master PDP 67 IOLS för integreringen av den säkra ljusridån PSENopt II advanced IOLS och skyddsgrinden. Nödstopps- och IO-Link-signallamporna är också anslutna till IOLS-mastern. 

  • Fördelar: 

Platsbesparande integrering via en decentraliserad master på fältet och förenklad kabeldragning. Betydande tidsbesparingar vid installation. 

Grafisk framställning av en robotcell

Materialtransport med integrerad robotteknik.

  • Krav:  

Säkring av åtkomst och skyddsgrindar samt minimera stilleståndstider för maskinerna.

  • Lösning:  

Den säkra ljusridån med mutingfunktion och manöverenheten PITgatebox IOLS är integrerade via Pilz IO-Link Safety-mastern. Detta fungerar som en ”IO-Link Safety-hubb” för säkehetslåset PSENmlock. 

  • Fördelar:  

Enkel, tidsbesparande integrering av säkerhetssensorer och intelligent datadiagnostik för kommande underhåll.

Pilz IO-Link Safety-system

För integreringen av IO-Link Safety krävs en master, fältmodul som säkerhetssensorer samt lämplig kabel och konfigurationsverktyg. Pilz erbjuder hela systemet från ett och samma ställe – säkert och tillförlitligt.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Gruppbild av kabeldragning för produkten
Maskinkonstruktör med laptop och IO-Link Safety-konfigurationsverktyg vid en nätverksansluten produktionsanläggning

IO-Link Safety-master

Som gränssnitt vid säkerhetsstyrning möjliggör IO-Link Safety-master punkt-till-punkt-kommunikation fram till fältnivå. Med Pilz master PDP 67 IOLS kan du förutom IO-Link Safety-enheter även ansluta såväl IO-Link-sensorer som klassiska säkerhetssensorer.

IO-Link Safety Devices 

IO-Link Safety Devices kommunicerar direkt med IO-Link Safety-master och ger dig viktig statusinformation. Med den säkra ljusridån PSENopt II Advanced IOLS erbjuder Pilz den första IO-Link Safety-enheten för åtkomstsäkring. Operatörspanelen PITgatebox IOLS kan användas tillsammans med säkerhetslåset PSENmlock för säkring av skyddsgrindar.

Kabel och konfigurationsverktyg

Med IO-Link Safety används oskärmade standardkablar med tre ledare. Upp till 32 byte data överförs i båda riktningar med IO-Link Safety med upp till 230,4 kbit/s. I Pilz utbud hittar du dessa kablar i rätt längd för din tillämpning. Med Pilz konfigurationsverktyg kan du konfigurera och parametrisera IO-Link Safety-master och motsvarande enheter.

Ta reda på mer om IO-Link Safety nu!

Behöver du mer information eller har du fortfarande några frågor?  

Vi besvarar gärna dina frågor om IO-Link Safety personligen

Kontakta oss direkt

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk