Sverige | svenska

Konfigurerbara styrsystem PNOZmulti 2

Många funktioner, flexibel användning – den framtidssäkra lösningen!

Konfigurerbara styrsystem PNOZmulti 2

Använd de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 för att genomföra flera säkerhetsfunktioner på din maskin eller anläggning. Basmodulerna har en bredd på endast 45 mm och kan expanderas modulärt. På så sätt växer systemet i samma takt som kraven och storleken på din maskin!

Säkerhetsarkitekturen skapar du en enda gång och oberoende av den överordnade anläggningsstyrningen. För detta ändamål står den användarvänliga programmodulen PNOZmulti Configurator till förfogande. Dessutom finns olika möjligheter för diagnostik i PNOZmulti. Diagnostiklösningen PVIS är enkel att installera och att välja i PNOZmulti Configurator med ett klick. Helhetslösningar med sensorteknik, anordningar och manöverpanelen rundar av den säkra lösningen. Så standardiserar du säkerheten!

Nya expansionsmoduler för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

Produktfamiljen med konfigurerbara ministyrningar PNOZmulti 2 har utökats med ytterligare två säkra moduler. Modulerna kan anslutas till båda basmodulerna PNOZ m B0 och PNOZ m B1.

Den säkra, tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT lämpar sig särskilt för övervakning av mekaniska pressar. De används för att manövrera pressäkerhetsventiler och -ställdon som måste styras tvåpoligt.

Den säkra analogingångsmodulen PNOZ m EF 4AI har fyra från varandra oberoende analoga strömingångar på 4–20 mA med en upplösning på 15 Bit och mer. Ingångarna lämpar sig för att ansluta mätomformare eller givare med standardiserade strömsignaler. Registrera olika mätstorlekar som tryck, temperatur, nivå och avstånd.

Konfigurationen görs som vanligt med hjälp av programverktyget PNOZmulti Configurator. För båda modulerna kan du konfigurera ett individuellt underprogram mIQ.

Båda modulerna uppfyller användning upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061.

Från och med sommaren 2018 kan du beställa de båda expansionsmodulerna.

Få mer information om våra nya moduler i videon!

Framgångssystemet PNOZmulti 2 – dina fördelar

 • säker drift med certifierad maskinvara och programvara
 • enkel konfigurering med bekväma programverktyg
 • kortare ”time to market” eftersom in- och utgångarna kan konfigureras fritt
 • lämpliga moduler för alla krav – flexibelt, enkelt och lönsamt att expandera
 • korta stilleståndstider med bekväma diagnostikmöjligheter
 • snabb drifttagning genom enkel kabeldragning med löstagbara plintar

Ett samspelt team – egenskaper för styrningssystemet PNOZmulti 2

Ett samspelt team – egenskaper för styrningssystemet PNOZmulti 2
 • basmodulen lagrar konfigurationen på ett utbytbart programminne som ett chipkort eller USB-minne
 • Expansionsmoduler för flexibel och modulär expansion enligt kraven för din applikation
 • Konfigurationsverktyget PNOZmulti Configurator: från projektering till underhåll
 • säkra helhetslösningar för sensorteknik, styrning och övervakning, styrteknik
 • Ansluts till vanliga fältbussystem och kommunikationsgränssnitt

Den optimala uppställningen

PNOZmulti används i många olika tillämpningar och i vitt skilda branscher: Från styrning av enkla maskiner till sammankopplade anläggningar. Detta är möjligt tack vare ett smart samarbete mellan säkerhets- och styrfunktioner, det modulära konceptet och den enkla konfigureringen. PNOZmulti är så flexibelt att det garanterat kan anpassas även till din anläggning!

Den optimala uppställningen

Vårt produktutbud: Ministyrningarna PNOZmulti 2

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk