Sverige | svenska

Enheter för positionsövervakning

Säker positionsövervakning med passande sensor

Enheter för positionsövervakning

Den säkra induktiva givaren PSENini övervakar positioner säkert utan mönöverdon eftersom den med dess induktiva funktion reagerar på metallobjekt. Däremot lämpar sig den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag och den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode för positionsövervakning för manöverdon.

En variant av den kodade säkerhetsbrytaren PSEN csx. 19 används för att säkert övervaka och skilja på upp till tre positioner. Använd det säkra linnödstoppet PSENrope för att säkerställa att transportbandet kan nödstoppas var som helst.

Produktfamiljen PITestop erbjuder också en nödstoppsknapp. Rotationsencodern PSENenco används i automationssystemet PSS 4000 för att fastställa position och hastighet.

Fördelar: mångsidigt användbara och enkla att installera

  • Känner av beröringsfritt när något metallföremål närmar sig (PSENini)
  • Nödstoppsfunktion var som helst på transportbandet (PSENrope)
  • Säker utvärdering av hastighet och position (PSENenco)
Mångsidigt användbara och enkla att installera

Säker positionsövervakning med positionsbrytare och induktiva givare

Produktfamiljen, som består av PSENini, PSENrope och PSENenco, används för säker positionsövervakning. Det går att upprätta olika applikationer beroende på sensor.

Säker positionsövervakning med positionsbrytare och induktiva givare

Branschanvändning av positionsbrytare och beröringsfria givare

Vårt produktsortiment: Positionsbrytare och induktiv givare

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk