Sverige | svenska

Skydda människor och maskiner mot faror med Industrial Security.

Industri 4.0, safety och security

Med den ökade sammankopplingen av produktionen och IT ökar även risken för manipulation. Med Industrial Security måste vi inte bara skydda människor och miljön från risker utan även enheter, maskiner och anläggningar från obehörig åtkomst och manipulation. Endast så kan funktionssäkerheten hos maskiner och anläggningar garanteras, eftersom IT-angrepp kan ha negativa effekter på funktionssäkerheten.

Nyhet: Säkra mot manipulation!

SecurityBridge skyddar dina styrningar

Skydda den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 mot obehörig åtkomst! Med SecurityBridge är Pilz-styrningarna på den säkra sidan!

Mer om SecurityBridge

Whitepaper Security – sammanfattning av det viktigaste

Digitaliseringen innebär inte bara att anläggningar sammankopplas i fabrikerna. Den innebär också nya risker för spionage och manipulering, eftersom angripare kan utnyttja möjliga säkerhetsluckor. Security i form av datasäkerhet får därför allt större betydelse. Detta whitepaper hjälper dig att förstå huvudkoncepten för Security och implementera lösningsförslag i praktiken.

Följande frågor besvaras i detta whitepaper:

  • Vad är Security och hur påverkar det Safety?
  • Vilken betydelse har Security inom automation?
  • Vilka typer av hot finns?
  • Hur kan Security bedömas?
  • Vilka Security-strategier finns det, och hur kan de implementeras?
Industrial Security-whitepaper

Industrial Security inom automationsteknik

Automationsvärlden smälter ihop med IT-världen. Det ställer nya krav på både personskydd (Safety) och skydd för känsliga data i en maskin (Security). Utifrån Safety-aspekten måste du kontrollera i vilken utsträckning Security-frågor inverkar på funktionssäkerheten. I den här intervjun förklarar Harald Wessels, Product Manager, Product and Technology, Pilz GmbH & Co. KG varför betydelsen av Industrial Security ökar, hur Safety och Security hänger ihop och vilka krav som ställs i framtiden.

Standarder för Industrial Security

När människor och maskiner arbetar tillsammans och automationsvärlden smälter ihop med IT-världen ökar säkerhetskraven. Människa och maskin, men även data och know-how måste skyddas på ett tillförlitligt sätt mot faror, obehörig åtkomst och missbruk. I den här intervjun berättar Bernd Eisenhuth, CMSE, Customer Support, Pilz GmbH & Co. KG om vilka standarder som finns för Industrial Security och vilka krav som Industrial Security måste uppfylla.

Så hanterar du säkerhetsluckor

Security-luckor i automationen kan få mycket allvarliga konsekvenser. I den här intervjun varnar Frank Eberle, Software Developer Network Systems, Advanced Development, Pilz GmbH & Co. KG för möjliga risker som kan uppstå genom Security-luckor. Slutligen visar han olika lösningar för hur luckorna kan åtgärdas.

Pilz Security Advisories

På följande länk lägger vi upp Security Advisories om analyserade säkerhetsbrister som gäller våra produkter. I våra Security Advisories hittar du information om hur du kan åtgärda dessa säkerhetsbrister, exempelvis genom att installera en programuppdatering.

Ladda ner Security Advisories

Pilz Security Advisories

Läs mer om Industri 4.0 hos Pilz:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk