Sverige | svenska

Robotteknik

Människa-robot-interaktion. Säkert!

Människa-robot-interaktion

Arbetsprocesserna blir effektivare ju närmare människa och maskin kan samarbeta. Samtidigt ökar också kraven på säkerheten i applikationen. Den säkra interaktionen mellan människa och robot kräver allt mer ny teknik och nya lösningar. För att kunna bekräfta den erforderliga säkerhetsnivån måste man ta hänsyn till hela säkerhetsfunktionen, från givaren och logiken till ställdonet. Alla dessa faktorer måste koordineras och samverka för att ett säkert samarbete mellan människa och robot ska kunna säkerställas.

I filmen kan du se hur Pilz möjliggör säkra människa-robot-interaktioner samt vilka produkter och lösningar som erbjuder för detta!

Pilz är din partner för säker automation av robotapplikationer

Robotapplikationer

Pilz hjälper till att utforma och automatisera säkra människa/robot-applikationer genom ett utbud av tjänster som är anpassade efter de enskilda faserna i robotsystemens livscykel. Pilz visar nya vägar där människa och robot kan få ett ännu närmare och säkrare samarbete. För att nå det målet samarbetar Pilz aktivt med ledande forskningsinstitutioner.

Säkra människa-robot-applikationer kan utformas redan idag med komponenter och system från Pilz. Till dessa hör säkra styrsystem och säker sensorteknik, till exempel 3D-kamerasystemet SafetyEYE som kan användas för att säkert övervaka arbetsområden där både människor och maskiner arbetar, även utan avskiljande skyddsanordningar.

Snabböversikt över fördelarna

Våra lösningar inom robotteknik

  • ett tjänsteutbud som är anpassat till de enskilda faserna i robotsystemets livscykel
  • säkerhetslösningar som följer standarderna, bl.a. DIN EN ISO 10218
  • aktivt deltagande när standarderna ska uppfyllas för ett säkert samarbete mellan människa och robot
  • aktivt samarbete med ledande forskningsinstitutioner

Nedladdning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk