Sverige | svenska

Robotteknik

Människa-robot-interaktion. Säkert!

Människa-robot-interaktion

Arbetsprocesserna blir effektivare ju närmare människa och maskin kan samarbeta. Den säkra interaktionen mellan människa och robot kräver dock allt mer ny teknik och nya lösningar. Dessutom ökar kraven på säkerhet ju närmare människa och maskin kommer varandra.

För att kunna bekräfta den erforderliga säkerhetsnivån måste man ta hänsyn till hela säkerhetsfunktionen, från givaren och logiken till ställdonet. Det är bara när alla dessa faktorer samverkar som en säker människa-robot-interaktion (MRI) kan garanteras.

Whitepaper om robotteknik – snabböversikt om säker robotteknik

Vi har sammanställt de viktigaste aspekterna och kraven för säker robotteknik.

I vårt whitepaper hittar du bland annat svar på följande frågor:

  • Hur utvecklas marknaden för robotteknik?
  • Vilka standarder gäller för närvarande?
  • Vilka steg krävs för en säker robotapplikation?
Pilz whitepaper om robotteknik

Tjänster under faserna i ett robotsystems livscykel

Varje robotapplikation måste bedömas enskilt ur ett säkerhetstekniskt perspektiv. Pilz erbjuder dig ett utbud av tjänster som är anpassade till de enskilda faserna i ett robotsystems livscykel: allt från applikationsanalys och riskbedömning enligt EN ISO 12100 till CE-märkning.

Dessutom uppfyller våra säkerhetslösningar riktlinjerna i DIN EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066. Utbildningen i robotsäkerhet fullbordar vårt utbud av tjänster.

Robotapplikationer

Övervakning av ytor med säkerhetslaserskannrar och säkerhetstrampmattor

Säkerhetslaserskannern PSENscan och säkerhetstrampmattan PSENmat är lämpliga för övervakning av ytor på arbetsplatser med människa-robot-interaktion utan skyddsstaket. Om en person kommer in i zonen för den farliga rörelsen sker en kontrollerad bromsning av robotens rörelse eller den stannas helt.

PSENmat

 

Med det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE kan arbetsområden som delas av människor och maskiner och saknar avskiljande skyddsanordningar övervakas på ett säkert sätt. SafetyEYE registrerar när personer befinner sig i robotens rörelsezon eller kommer in i en zon med förhöjd säkerhetsklassning. Robotens rörelse saktas in eller stannas helt.

SafetyEye

Servicerobotmoduler att använda både i och utanför industrin

Sätt ihop en egen säker robotapplikation med de nya servicerobotmodulerna. De består av manipulatormodulen PRBT, styrmodulen PRCM, manövermodulen PRTM och ROS-moduler. Modulerna kan kombineras fritt med varandra och är utformade för uppgifter inom industrin och servicerobottekniken.

Servicerobotmoduler

Sensor- och styrteknik som passar robotapplikationen

Självklart hjälper vid dig även med säkra styrsystem och säker sensorteknik till din säkra robot. Läs mer om vårt breda produktutbud!

Den säkra sensortekniken PSEN

Pilz är din partner för säker automation av robotapplikationer

MRI-applikation
  • tjänsteutbud som är anpassat till de olika livsfaserna för ett robotsystem – allt från processanalys och riskbedömning till CE-märkning
  • säkerhetslösningar som följer standarderna, bl.a. DIN EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066
  • kollisionsmätning som uppfyller gränsvärdena i ISO/TS 15066
  • utbildningar om kraven på robotsäkerhet
  • säkra styrsystem, säker driftteknik och sensorteknik, som exempelvis det säkra kamerasystemet SafetyEYE för zonövervakning och säkring av skyddszoner
  • aktivt samarbete i den internationella standardkommittén för säkra människa-robot-interaktioner
  • samarbete med ledande forskningsinstitut

Nedladdning

Har du fler frågor? Kontakta oss!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk