Sverige | svenska

Robotteknik

Människa-robot-interaktion. Säkert!

Människa-robot-interaktion

arbetsprocesserna blir effektivare ju närmare människa och maskin kan samarbeta. den säkra interaktionen mellan människa och robot kräver dock allt mer ny teknik och nya lösningar. dessutom ökar kraven på säkerhet ju närmare människa och maskin kommer varandra.

för att kunna bekräfta den erforderliga säkerhetsnivån måste man ta hänsyn till hela säkerhetsfunktionen, från givaren och logiken till ställdonet. det är bara när alla dessa faktorer samverkar som en säker människa-robot-interaktion (MRK) kan garanteras.

Tjänster under faserna i ett robotsystems livscykel

Varje robotapplikation måste bedömas enskilt ur ett säkerhetstekniskt perspektiv. Pilz erbjuder dig ett utbud av tjänster som är anpassade till de enskilda faserna i ett robotsystems livscykel: allt från applikationsanalys och riskbedömning enligt EN ISO 12100 till CE-märkning.

Dessutom uppfyller våra säkerhetslösningar riktlinjerna i DIN EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066. Utbildningen på temat robotsäkerhet fullbordar vårt utbud av tjänster.

Robotapplikationer

Säkerhet i fokus: komponenter och system från Pilz

Människa-robot-interaktion

kollisionsmätsats för människa-robot-interaktion som uppfyller standarderna

Vi hjälper dig på vägen mot en säker robotapplikation som uppfyller standarderna! Enligt ISO/TS 15066 (kroppszonsmodell) måste gränsvärden vid en möjlig kollision beaktas när en människa-robot-interaktion utan skyddsstaket används. Om interaktionen håller sig inom dessa gränser vid ett möte mellan människa och maskin följer den kraven i gällande standarder. Därför måste lämpliga mätningar utföras vid varje människa-robot-interaktion.

Kollisionsmätsatsen PROBms mäter kraften och trycket som kan uppstå vid en kollision mellan människa och robot. Därmed används PROBms för valideringen av människa-robot-interaktionen.

Övervakning av ytor med säkerhetslaserskannrar och säkerhetsmattor

Säkerhetslaserskannern PSENscan och säkerhetsmattan PSENmat är lämpliga för övervakning av ytor på arbetsplatser med människa-robot-interaktion utan skyddsstaket. Om en person kommer in i zonen för den farliga rörelsen sker en kontrollerad bromsning av robotens rörelse eller den stannas helt.

PSENmat

Övervakning av ytor med säkra kamerasystem

Med det säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE kan arbetsområden som delas av människor och maskiner och saknar avskiljande skyddsanordningar övervakas på ett säkert sätt. SafetyEYE registrerar när personer befinner sig i robotens rörelsezon eller kommer in i en zon med förhöjd säkerhetsklassning. Robotens rörelse saktas in eller stannas helt.

SafetyEye

Sensor- och styrteknik som passar robotapplikationen

Självklart hjälper vid dig även med säkra styrsystem och säker sensorteknik till din säkra robot. Läs mer om vårt breda produktutbud!

Den säkra sensortekniken PSEN

Pilz är din partner för säker automation av robotapplikationer

MRK Applikation
  • ett utbud av tjänster anpassade till faserna i ett robotsystems livscykel, från processanalysen, riskbedömningen till CE-märkningen
  • uppfyller kraven för säkerhetslösningar, bl.a. enligt DIN EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066
  • kollisionsmätning uppfyller gränsvärdena enligt ISO/TS 15066
  • utbildning inom krav på robotsäkerhet
  • säkra styrsystem, drivteknik och sensorteknik, som t.ex. det säkra kamerasystemet SafetyEYE för zonövervakning och säkring av skyddszoner
  • aktiv medverkan i den internationella standardiseringskommittén för säker människa-robot-interaktion
  • samarbete med ledande forskningsinstitut

Nedladdning

Har du fler frågor? Kontakta oss!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk