Sverige | svenska

Robotteknik

Samarbete mellan människa och robot. Javisst!

Samarbete mellan människa och robot

Arbetsprocesserna blir allt effektivare, ju närmare människa och maskin samarbetar. Samtidigt ökar också kraven på säkerheten i applikationen. Den säkra interaktionen mellan människa och robot kräver allt mer ny teknik och nya lösningar. För att kunna bekräfta den erforderliga säkerhetsnivån måste man ta hänsyn till hela säkerhetsfunktionen, från givaren och logiken till ställdonet. Alla dessa faktorer måste koordineras och samverka för att ett säkert samarbete mellan människa och robot ska kunna säkerställas.
             

Pilz är partnern för säker automation av robotapplikationer

Pilz är partnern för säker automation av robotapplikationer

Pilz hjälper till att utforma och automatisera säkra människa/robot-applikationer genom ett utbud av tjänster som är anpassade efter de enskilda faserna i robotsystemens livscykel. Pilz visar nya vägar där människa och robot kan få ett ännu närmare och säkrare samarbete. För att nå det målet samarbetar Pilz aktivt med ledande forskningsinstitut.

Säkra människa/robot-applikationer kan utformas redan idag med komponenter och system från Pilz. Till dessa hör säkra styrsystem och säker sensorteknik, till exempel 3D-kamerasystemet SafetyEYE som kan användas för att säkert övervaka arbetsområden där både människor och maskiner arbetar, även utan avskiljande skyddsanordningar.
               

Snabböversikt över fördelarna

Våra lösningar inom robotteknik

  • ett tjänsteutbud som är anpassat till de enskilda faserna i robotsystemets livscykel
  • säkerhetslösningar som följer standarderna, bl.a. DIN EN ISO 10218
  • aktivt deltagande när standarderna ska uppfyllas för ett säkert samarbete mellan människa och robot
  • aktivt samarbete med ledande forskningsinstitut
                           
  • Tjänster – allt från processanalys och riskbedömning till CE-märkning
  • Den säkra sensortekniken PSEN
  • SafetyEye – det säkra kamerasystemet för zonövervakning och säkring av skyddszoner
  • Styrteknik från Pilz – för säkerhet och automation

Program att ladda ner

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon:
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon:
E-post: pilz@pilz.dk