Sverige | svenska

Förpackningsteknik

Ekonomiska och flexibla lösningar för förpackningsteknik

Effektiva och ekonomiska förpackningsprocesser fordrar hög automationsgrad. Samtidigt ställer det nya maskindirektivet grundläggande krav på förpackningsmaskinernas funktionella säkerhet. I praktiken gäller det att få säkerhet och automatisering att gå i takt i synnerhet när maskiner måste utrustas eller underhållas.

Förutsättningen för detta är att du väljer ett säkerhetskoncept för dina förpackningsmaskiner och lämpliga säkra, sensorer, styrningar och drivenheter inklusive lämplig programvara för diagnostik och underhåll av maskiner. Vi hjälper vi dig med detta genom vår branscherfarenhet inom förpackningsteknik.

Pilz på Interpack 2017

Träffa Pilz på COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY INTERPACK 2017 i Düsseldorf 4–10 maj! Här presenterar våra experter flexibla och lönsamma lösningar för förpackningsmaskiner och -anläggningar. På Interpack 2017 får du även uppleva vår Smart Factory och världsnyheten nödstoppet PITestop active som aktiveras elektriskt in action!

Blir du nyfiken? Vi har samlat all information på vår mässida.

Pilz på Interpack 2017

Besparingar genom fullständiga automationslösningar

Fullständiga automationslösningar med komponenter som är exakt samstämda med varandra och som utgörs av säkra sensorer styrningar och drivenheter inklusive lämplig programvara för diagnostik och underhåll av maskiner erbjuder stora möjligheter för besparingar och produktivitetsökningar. Således skyddar maskinsäkerheten både mot olyckor, som är möjliga att undvika, och bidrar till en ekonomisk förpackningsprocess, eftersom exempelvis stilleståndstiderna minskar.

Era fördelar för förpackningsteknik:

Våra lösningar för förpackningsteknik:

  • Ekonomiskt underhåll och diagnostik genom skräddarsydda lösningar
  • Tids- och kostnadsbesparingar genom individuellt utarbetade lösningar med hjälp av enkel konfigurations- och programmeringsmjukvara
  • Prestationsanpassade lösningar: små, medelstora och stora styrsystem
  • Sammankopplade kommunikationsnätverk och distribuerade systemarkitekturer
  • Den intelligenta föreningen av säkerhet och standardstyrfunktioner
  • Säkerhetsanalys av maskinparken

Program att ladda ner

Skulle du vilja få utförligare information om vårt erbjudande för förpackningsindustrin? I informationsbladet får du mer information om alla aspekter av våra säkerhetslösningar för förpackningsanläggningar.

Har du fler frågor? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk

;