Sverige | svenska

Förpackningsteknik

Ekonomiska och flexibla lösningar för förpackningsteknik

Förpackningsteknik

Effektiva och ekonomiska förpackningsprocesser kräver en hög automationsgrad. Samtidigt ställer det nya maskindirektivet grundläggande krav på förpackningsmaskinernas funktionella säkerhet. I praktiken gäller det att få säkerheten och automatiseringen att gå i takt, i synnerhet när maskinerna måste utrustas eller underhållas.

Förutsättningen för detta är att du väljer ett säkerhetskoncept för dina förpackningsmaskiner och lämpliga säkra, sensorer, styrningar och drivenheter inklusive lämplig programvara för diagnostik och underhåll av maskiner. Vi hjälper vi dig med detta genom vår branscherfarenhet inom förpackningsteknik.

Besparingar genom fullständiga automationslösningar

Fullständiga automationslösningar med komponenter som är anpassade exakt efter varandra och som består av säkra sensorer, styrningar och drivenheter inklusive lämplig programvara för diagnostik och underhåll av maskiner ger stora möjligheter att sänka kostnaderna och öka produktiviteten. Maskinsäkerheten skyddar inte bara olyckor som kan undvikas utan bidrar även till en ekonomisk förpackningsprocess, till exempel eftersom stilleståndstiderna minskar.

Era fördelar för förpackningsteknik:

Våra lösningar för förpackningsteknik:

  • Ekonomiskt underhåll och diagnostik genom skräddarsydda lösningar
  • Tids- och kostnadsbesparingar genom individuellt utarbetade lösningar med hjälp av enkel konfigurations- och programmeringsmjukvara
  • Prestationsanpassade lösningar: små, medelstora och stora styrsystem
  • Sammankopplade kommunikationsnätverk och distribuerade systemarkitekturer
  • Den intelligenta föreningen av säkerhet och standardstyrfunktioner
  • Säkerhetsanalys av maskinparken

Nedladdning

Skulle du vilja få utförligare information om vårt erbjudande för förpackningsindustrin? I informationsbladet får du mer information om alla aspekter av våra säkerhetslösningar för förpackningsanläggningar.

Har du några frågor? Kontakta oss!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk