Sverige | svenska

Säker automation i förpackningsindustrin

Ekonomiska och flexibla lösningar för dina förpackningsanläggningar

Automation inom förpackningsteknik

Effektiva och ekonomiska förpackningsprocesser kräver en hög automationsgrad. Samtidigt ställer maskindirektivet grundläggande krav på förpackningsmaskinernas funktionella säkerhet. I praktiken gäller det att få säkerheten, automationen och lönsamheten att gå i takt. Genom att använda våra säkra sensorer, styrningar och drivenheter, inklusive lämplig programvara för konfiguration, diagnostik och underhåll, får du stora möjligheter att sänka kostnaderna och öka produktiviteten.

Vid införandet av ditt automationsprojekt hjälper vi dig med vår branscherfarenhet och vårt omfattande utbud av produkter och tjänster för förpackningsindustrin. Satsa på kompletta automationslösningar med komponenter som är anpassade efter varandra – från Pilz.

Våra lösningar för förpackningsteknik

Optimering av hela anläggningens effektivitet (OEE – Overall Equipment Effectiveness) tack vare kompletta automationslösningar

Lönsamheten förbättras med de nya möjligheterna med Industri 4.0 och de förenklingar som det innebär för drift och underhåll av förpackningsanläggningar. När de totala driftskostnaderna (TCO – Total Cost of of Ownership) ska sänkas står säkerställande av säkerheten för människor och maskiner i fokus. Ett individuellt säkerhetskoncept måste finnas för dina förpackningsmaskiner, oavsett om det handlar om primärförpackning, sekundärförpackningeller slutförpackning . Dessutom får området Industrial Security – särskilt skydd av känsliga data i sammankopplade anläggningar – en allt viktigare roll.

En av de viktigaste indikatorerna för en hög produktivitet och därmed även för lönsamheten inom förpackningsteknik är hela anläggningens effektivitet (OEE – Overall Equipment Effectiveness).
Den registrerar det skapade värdet för en förpackningslinje och kan visa anläggningens produktivitet direkt.
Säkra automationslösningar är grundläggande för en optimering av hela anläggningens effektivitet. Maskinsäkerheten skyddar inte bara mot olyckor som kan undvikas utan bidrar även till en ekonomisk förpackningsprocess, bland annat eftersom stilleståndstiderna minskar.

Vår know-how inom förpackningsindustrin:

  • Omfattande utbud av produkter och tjänster för förpackningsbranschen
  • Individuell rådgivning för behovsorienterade lösningar
  • Säkerhetsanalys av maskinparken
  • Ekonomiskt underhåll och diagnostik med skräddarsydda lösningar
  • Tids- och kostnadsbesparande genom individuellt framtagna lösningar med smidig programvara för konfiguration och programmering
  • Sammankopplade kommunikationsnätverk och distribuerade systemarkitekturer
  • Intelligent förening av säkerhets- och standardsstyruppgifter
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk