Sverige | svenska

Vindkraft

Säker och effektiv automatisering av vindkraftsanläggningar

Säker och effektiv automatisering av vindkraftsanläggningar

Under sin långa livslängd utsätts vindkraftsanläggningar för alla möjliga väder- och miljöfaktorer. De måste likväl arbeta effektivt och ha en garanterad hög tillgänglighet. Skydd mot överbelastning i anläggningen är nödvändigt för att göra stilleståndstiderna så korta som möjligt.

Att investera i säkerheten i vindkraftsanläggningar ger inte bara ekonomiska fördelar, utan garanterar även skydd för underhållspersonalen. Vindkraftsanläggningar omfattas av internationellt gällande standarder och direktiv, bland annat maskindirektivet (2006/42/EG) och IEC 61400.

Säker automation – en investering som lönar sig:

 • Utforma skalbara, säkra automationslösningar för nya och befintliga vindkraftsanläggningar.
 • Säkerställ att produktionen uppfyller kraven i gällande standarder.
 • Uppnå högsta möjliga standardisering i automationen av anläggningar både onshore och offshore.
 • Minska olycksriskerna vid drift samt vid underhålls- och installationsarbeten.

Använd en säkerhets- och automationslösning som är anpassad till din vindkraftsanläggning. Vi hjälper dig att ta fram ett individuellt säkerhetskoncept.

Säker automation för vindkraftsanläggningar: standardenlig varvtalsövervakning

Din säkerhetspartner Pilz erbjuder beprövade, tillförlitliga komponenter och lösningar för vindkraft. Du kan enkelt integrera våra säkerhetssystem, får möjlighet att utföra fjärrdiagnoser och kan välja mellan robusta produktvarianter. Vi erbjuder certifierade lösningar (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) som kan användas världen över och som uppfyller kraven i de internationella föreskrifterna som maskindirektivet (2006/42/EG), IEC 61400 och Germanischer Lloyds direktiv.

Framför allt vid standardenlig varvtalsövervakning får du klara fördelar med Pilz lösningar. Du kan välja mellan olika alternativ för att uppnå varvtalsövervakning i vindkraftsanläggningar som uppfyller standarderna. Våra styrsystem är skalbara för olika givarkombinationer och går upp till säkerhetsnivåerna PL d och PL e.


Övervaka bland annat:

 • alla säkerhetsrelevanta anläggningsvärden och tillstånd
 • övervarvtal hos rotor- och generatoraxeln, axelbrott
 • vinkling av rotorbladen (pitch) och följning av vindriktningen (azimut)
 • nödstoppsknapp på tornet och i maskinhuset
 • anläggningsvärden som temperatur, tryck, svängningar eller elektriska storheter för att skydda anläggningen.

              

Pilz erbjuder skalbara lösningar för anläggningar i alla storlekar. I vår senaste broschyr om vindkraftsanläggningar får du omfattande information om alla produkter för säker automation av vindkraftsanläggningar.

Tjänster för vindkraftsanläggningar

Våra lösningar för dina vindkraftsanläggningar:

Pilz har mångårig erfarenhet av rådgivningstjänster inom maskinsäkerhet – lita även du på experterna. Vi tillhandahåller tjänster som är skräddarsydda för vindkraftsanläggningar:

 • riskbedömning
 • säkerhetskoncept
 • validering
 • hjälp vid CE-märkning.

Informationsmaterial för nedladdning

Informera dig närmare om vindkraftsområdet med vårt informationsblad om säkerhetslösningar för vindkraftsanläggningar som du hittar i vårt nedladdningsområde.

Har du fler frågor? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk