Sverige | svenska

Framtidens produktion – modulär och expanderbar

Den intelligenta sammankopplingen är en stor möjlighet för industrin. Med flexibel produktion kan du utnyttja dina anläggningar till max. Individuellt anpassade produkter kan tillverkas under samma villkor som vid massproduktion. Ändå dröjer många företag med att övergå till Industri 4.0 i sin egen produktion. Det vill vi gärna råda bot på.

Redan idag levererar vi lösningar för Industri 4.0 och därmed för framtidens automation. Lösningarna uppfyller de viktigaste kraven på distribuerade och modulära system.

Vi är med och utformar Industri 4.0 – från början

Som medlem i demonstrations- och forskningsplattformen SmartFactoryKL deltar vi aktivt i utformningen av enhetliga standarder för Industri 4.0. Målet för plattformen är att testa innovativa fabrikssystem där visionen Industri 4.0 blir verklighet.

Tillsammans med de andra medlemmarna i SmartFactoryKL arbetar vi på en produktionslinje som visar den praktiska tillämpningen av de centrala aspekterna av Industri 4.0. En lagringsmodul från Pilz fungerar som intelligent, automatiserat minne åt hållarna för arbetsstyckena. Till detta används styrningar, olika givare, driftteknik, nätinfrastrukturkomponenter och system för manövrering och visualisering från Pilz.

Industri 4.0 hos Pilz

Fördelar med Industri 4.0 – individuellt men ändå snabbt

  • tillverkning av individuellt anpassade produkter till massproduktionskostnad
  • ökad transparens och effektivitet med information i realtid
  • högre produktivitet vid små volymer
  • effektökning med målinriktad planering av processer
  • låga styckpriser
Överblick över fördelarna med Industri 4.0

Automationssystemet PSS 4000 för Industri 4.0

Automationssystemet PSS 4000

För framtidens automation efterfrågas lösningar som gör att styrningsintelligensen kan fördelas och som gör det enkelt att hantera flera sammankopplade styrningar. Det får du med automationssystemet PSS 4000 från Pilz. I den klassiska automationen övervakar en enda central styrning maskinen eller anläggningen och bearbetar alla signaler. Med vårt automationssystem PSS 4000 kan du istället konsekvent fördela styrfunktionerna.

Dessa styrfunktioner kan konfigureras och programmeras med hjälp av det centrala projekteringsverktyget PAS4000. PAS4000 garanterar att sammankopplingen av flera styrningar förblir enkel att hantera. Med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu får du en god överblick över automationen.

Läs mer om automationssystemet PSS 4000

Safety och security – två sidor av samma mynt

I och med automationslandskapets vidareutveckling till Industri 4.0 ställs företagen inför nya säkerhetskrav. Automationsvärlden smälter samman med IT-världen. Människa och maskin, men även data och know-how måste skyddas på ett tillförlitligt sätt mot faror, obehörig åtkomst och missbruk.

Det ställer nya krav på både personskydd (safety) och skydd för känsliga data i en maskin (security). Som experter på maskinsäkerhet och automation hjälper vi dig gärna att utforma ditt säkerhetskoncept!

Tjänster för security/nätverk

Tjänster för maskinsäkerhet

Industri 4.0, safety och security

Modulär struktur för ökande artikelvariation

En ökande artikelvariation i kombination med minskande produktionsmängder kräver modulära, flexibla automationsarkitekturer. Maskiner och anläggningar måste kunna anpassas utifrån krav som varierar snabbt. Modulär maskin- och anläggningskonstruktion ses sedan flera år tillbaka som nyckeln till ökad flexibilitet i produktionen.

Titta på videon och se hur tillverkning enligt Industri 4.0 skiljer sig från ”vanlig” tillverkning!

Fördelar med en modulär struktur

En anläggning består av många självständiga maskinmoduler. Varje modul utgör ett eller flera standardiserade produktionssteg och kan kombineras med andra moduler till en hel process. Om produktionsmetoden förändras eller produktiviteten ökar kan en eller flera moduler bytas ut, alternativt kan fler likadana moduler läggas till.

Den stora fördelen med en modulärt uppbyggd anläggning är den förkortade projekteringen. Modulära anläggningar kan planeras och byggas på ett effektivare sätt, eftersom en stor del av arbetet kan klaras av redan i projekteringen av modulerna. Sedan återstår bara att integrera modulerna i automationssystemet som t.ex. kan vara ett överordnat styrsystem.

Vårt utbud: Produkter och lösningar för Industri 4.0

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk

;